szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA PIONKI w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w 2016 roku w zakresie: Pomocy Społecznej oraz powołania Komisji Konkursowej.
ZARZĄDZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA PIONKI w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w 2016 roku w zakresie: Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz powołania Komisji Konkursowej.
ZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA PIONKI w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w 2016 roku w zakresie: Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego oraz powołania Komisji Konkursowej.
ZARZĄDZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA PIONKI w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w 2016 roku w zakresie: Turystyki i Krajoznawstwa oraz powołania Komisji Konkursowej.
ZARZĄDZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA PIONKI w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w 2016 roku w zakresie: Ochrony i Promocji Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla oragnizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
Roczny Program Współpracy na 2016 rok Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie z konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Pionki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadan własnych w 2015 roku, w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Burmistrza Miasta, Podział środków finanasowych dla org. pozarządowych w zakresie ,,Edukacyjnej Opieki Wychowawczej\"
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie ,,Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w 2015 roku\"
Podział środków finansowych na 2015 rok dla oraganizacji pozarządowych w zakresie ,,Pomocy Społecznej\"
Podział środków finansowych na 2015 rok dla organizacji pozarzadowych w zakresie ,,Ochrony i Promocji Zdrowia\\
Podział środków finansowych na 2015 rok dla organizacji pozarządowych w zakresie ,,Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej\'
Podział środków finansowych na 2015 rok dla oraganizacji pozarządowych w zakresie ,,Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Podział środków finasowych na 2015 rok dla organizacji pozarządowych w zakresie ,,Ekologii i Ochrony Zwierząt oraz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego\"
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w 2015 roku oraz powołania Komisji Konkursow
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia w 2015 roku oraz powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie: Pomoc Społeczna w 2015 roku oraz powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r. oraz powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2015 roku oraz powołania Komisji Konkursowej
Formularz Konsultacji na 2015 r.
Projekt Programu Współpracy z Organizacjami pozarządowymui na 2015 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie Konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta. Podział środków w zakresie: Pomoc Społeczna w 2014 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta. Podział środków finansowych w zakresie: Promocja i Ochrona Zdrowia
Zarządzenie Burmistrza. Podział środków finansowych w zakresie:Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zarządzenie Burmistrz Miasta.Podział środków w zakresie Kultury fizycznej i Sportu na 2014 rok
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia w 2014 r., oraz powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie: Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 r., oraz powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie Pomocy Społecznej w 2014 r., oraz powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r., oraz powołania Komisji Konkursowej
Konkursy 2014 - Ogłoszenie
Uchwała o przyjęciu Rocznego Programu Współpracy na rok 2014 Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
Zarządzenie Burmistrza Miasta, Podział środków finansowych w zakresie Kultury, Sztuki..., na2013 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta, Podział środków w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu w 2013 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta, Pomoc Społeczna, Podział środków na 2013 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta, Ochrona i Promocja Zdrowia, Podział środków na 2013 rok
Ogłoszenie - konkursy dla organizacji pozarządowych w 2013 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu w zakresie: Ochrony i Promocji Zdrowia w 2013 r. oraz powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu w zakresie: Pomocy Społecznej w 2013 r. oraz powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r. oraz powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2013 r. oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.
Program Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Pomocy Społecznej w 2012 roku
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Ochrony I promocji Zdrowia w 2012 roku
Zarządzenie Burmistrza Miasta Pionki w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa w 2012 roku
Zarządzenie, ogłoszenie konkursu Nr 2 w zakresie Pomocy Społecznej w 2012 r.
Zarządzenie, Ogłoszenie konkursu Nr 2 w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia w 2012 r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie3dzictwa narodowego na 2012 rok
Zarządzenie Burmistrza w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.
Unieważnienie konkursu w zakresie Pomocy Społecznej
Unieważnienie konkursu w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia
Zarządzenie, ogłoszenie, konkurs - Turystyka 2012
Zarządzenie, ogłoszenie, konkurs - Ochrona i Promocja Zdrowia 2012
Zarządzenie, ogłoszenie, konkurs - Pomoc Społeczna 2012
Zarządzenie, ogłoszenie, konkyrs - Kultura 2012
Zarządzenie, ogłoszenie, konkurs - Sport 2012
Ogłoszenie - konkursy na 2012 r., dla organizacji pozarządowych
Konkurs- ochrona i promocja zdrowia 2011
Konkurs- pomoc społeczna 2011
Konkurs- turystyka 2011
Konkurs- edukacyjna opieka wychowawcza 2011
Konkurs- kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2011
Konkurs- sport 2011
Ogłoszenia
 
informacje udostępnił:Andrzej Iwanowski
data udostępnienia: 2010-08-28 14:37:43
ostatnia modyfikacja: Andrzej Iwanowski 2010-11-23 23:41:36 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 konkurs - pomoc społeczna
(wprowadzono przez Karol Łobodziec: 16 02 2016 14:04:02)
 ogłoszenie, konkurs - zdrowie 2016
(wprowadzono przez Karol Łobodziec: 11 02 2016 17:10:49)
 ogłoszenie, konkurs - turystyka 2016
(wprowadzono przez Karol Łobodziec: 11 02 2016 17:10:25)
 ogłoszenie, konkurs - ekologia 2016
(wprowadzono przez Karol Łobodziec: 11 02 2016 17:09:42)
 ogłoszenie, konkurs - kultura 2016
(wprowadzono przez Karol Łobodziec: 11 02 2016 17:09:26)
 Unieważnienie konkursu z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 10 02 2012 13:14:30)
 Zarządzenie, ogłoszenie, konkurs - Sport 2012
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 05 01 2012 09:33:31)
 Zarządzenie Burmistrza w spr. podziału środków- Kultura Fizyczna i Sport 2011
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 17 06 2011 13:00:52)
 Zarządzenie Burmistrza w spr. podziału środków- Pomoc społeczna
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 24 05 2011 14:30:17)
 Zarządzenie Burmistrza w spr. podziału środków- Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2011
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 24 05 2011 08:23:23)
 Zarządzenie Burmistrza w spr. podziału środków- Ochrona i promocja zdrowia 2011
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 17 05 2011 10:50:11)
 Wzór umowy na dofinansowanie
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 12 05 2011 14:30:08)
 Zarządzenie Burmistrza w spr. podziału środków - Turystyka 2011
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 12 05 2011 14:26:56)
 Oświadczenie Urząd Skarbowy, ZUS, Gmina Miasto Pionki
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 11 04 2011 14:16:04)
 Zarządzenie- ochrona i promocja zdrowia 2011
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 06 04 2011 09:14:26)
 Ogłoszenie- ochrona i promocja zdrowia
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 06 04 2011 09:13:56)
 Zarządzenie- pomoc społeczna 2011
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 06 04 2011 08:53:01)
 Ogłoszenie- pomoc społeczna
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 06 04 2011 08:52:33)
 Zadządzenie- turystyka 2011
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 06 04 2011 08:34:26)
 Ogłoszenie- turystyka
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 06 04 2011 08:33:56)
 Zarządzenie- edukacyjna opieka wychowawcza 2011
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 06 04 2011 07:41:11)
 Ogłoszenie- edukacyjna opieka wychowawcza
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 05 04 2011 15:21:58)
 Zarządzenie-kultura i sztuka 2011
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 05 04 2011 15:20:56)
 Ogłoszenie- kultura i sztuka
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 05 04 2011 15:20:17)
 Zarządzenie- Sport
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 05 04 2011 14:32:37)
 Ogłoszenie- sport 2011
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 05 04 2011 14:32:07)
 Oświadczenie do umowy
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 05 04 2011 11:24:24)
 Oświadczenie- postępowanie cywilne
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 05 04 2011 11:23:51)
 Oświadczenie księgowe
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 05 04 2011 11:23:11)
 wzór sprawozdania
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 05 04 2011 11:22:12)
 wzór oferty
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 05 04 2011 11:21:42)
 Program Wspólpracy
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 04 03 2011 20:32:41)
 Konsultacji Rocznego Programu Wspólpracy
(wprowadzono przez Andrzej Iwanowski: 04 03 2011 20:31:53)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013



BIP - liczba wejść: 277341