szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
ZARZĄDZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA PIONKI w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w 2016 roku w zakresie: Turystyki i Krajoznawstwa oraz powołania Komisji Konkursowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2016

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 10 lutego 2016 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w 2016 roku w zakresie:

Turystyki i Krajoznawstwa oraz powołania Komisji Konkursowej.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2015.1333) oraz obowiązującej Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XXII/110/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok”Burmistrz Miasta Pionki


zarządza, co następuje:


§ 1.

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa.

  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Przyznanie środków finansowych w formie dotacji, na realizację zadań będących przedmiotem konkursu, o których mowa w § 1 ust. 1 podmiotom wyłonionym w postępowaniu konkursowym nastąpi odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta.§ 3.

Do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 powołuje się komisję konkursową w składzie:

1. Marcin Alot – Przewodniczący Komisji,

2. Karolina Wdowska – Członek,

3. Lidia Czyżewska – Członek.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

/-/ Romuald Zawodnik

 

pliki:

http://bip.pionki.mserwer.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=83&dok_id=3988

 
informacje wprowadził:Karol Łobodziec
informacje wytworzył:Tomasz Wyroślak
data ostatniej modyfikacji: 11 Lutego 2016 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341