szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Miasto Pionki:
Ludność i grunty

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI (Stan w dniu 30 VI 2010 r.)

m. Pionki

 • ogółem: 19221
 • mężczyźni: 9228
 • kobiety: 9993

dane ze strony  http://www.stat.gov.pl/gus/5840_655_PLK_HTML.htm


Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

245

242

487

3

76

69

145

4-5

176

151

327

6

83

100

183

7

91

74

165

8-12

566

503

1069

13-15

385

394

779

16-17

310

303

613

18

168

159

327

19-65

7018

 

7018

19-60

 

6860

6860

>65

881

 

881

>60

 

1887

1887

Ogółem

9999

10742

20741

 

LUDNOŚĆ
( stan na 2003.10.09 )

Ogółem 21.337 osób , w tym 10.352 mężczyzn i 10.985 kobiet, w tym:

  • w wieku do 2 lat - 238 mężczyzn i 196 kobiet
  • w wieku 3 lat - 90 mężczyzn i 100 kobiet
  • w wieku  4 – 5 lat - 179 mężczyzn i 174 kobiety
  • w wieku 6 lat - 123 mężczyzn i 92 kobiety
  • w wieku 7 lat - 134 mężczyzn i 99 kobiet
  • w wieku 8 – 12 lat - 628 mężczyzn i 625 kobiet
  • w wieku 13 –15 lat - 493 mężczyzn i 472 kobiety
  • w wieku 16 –17 lat - 401 mężczyzn i 370 kobiet
  • w wieku 18lat - 214 mężczyzn i 201 kobiet
  • w wieku 19 – 65 lat - 6.968 mężczyzn
  • w wieku 19 – 60 lat - 6.796 kobiet
  • powyżej 65 lat - 884 mężczyzn
  • powyżej 60 lat - 1.860 kobiet

 

GRUNTY
Powierzchnia miasta wg klasyfikacji z ewidencji gruntów

teren miasta ogółem    - 1 834 ha, w tym:

 • lasy - 850,44 ha

 • użytki rolne - 373,62 ha

 • tereny mieszkaniowe - 68,77 ha

 • tereny przemysłowe - 244,99 ha

 • zabudowa inna - 28,16 ha

 • niezabudowane - 26,49 ha

 • wypoczynkowe - 6,45 ha

 • drogi - 82,34 ha

 • koleje - 35,81 ha

 • wody płynące - 2,50 ha

 • wody stojące - 16,22 ha

 • nieużytki - 15,49 ha

 
informacje udostępnił:Beata Michalska
data udostępnienia: 2010-08-26 20:12:54
ostatnia modyfikacja: Beata Michalska 2011-07-21 14:16:51 »
drukuj wyślij link  

 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277339