szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Unieważnienie konkursu w zakresie Pomocy Społecznej

 

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w zakresie:

Pomocy Społecznej w 2012 roku


Burmistrz Miasta Pionki działając na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm..) unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy – w formie wspierania w 2012 roku zadania publicznego w zakresie:

Pomocy Społecznej,

na poniższe priorytety:

Priorytet 1 : ,,Prowadzenie stołówki dla ubogich, pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasto Pionki”.

Priorytet 2: ,,Prowadzenie świetlicy środowiskowej i stołówki, pomoc żywnościowa dla dzieci i młodzieży, nie objętych pomocą MOPS, z terenu Gminy Miasto Pionki”


W konkursie złożono 2 oferty, które nie spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym.Burmistrz Miasta Pionki

/./ Marek Janeczek

 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:Andrzej Iwanowski
data ostatniej modyfikacji: 10 Lutego 2012 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341