szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Sprawozdanie z konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

 

Sprawozdanie

z przebiegu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zmianami) na 2016 rok.


1. Przedmiot konsultacji


Na podstawie Uchwały Nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Pionkach z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz Zarządzenia Nr 155/2015 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 3 grudnia 2015 roku poddano konsultacjom projekt Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.


2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach


Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zmianami), prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Miasta Pionki.


3. Termin konsultacji


Konsultacje przeprowadzono w terminie od 03.12.2015 r. do 20.12.2015 r.


4. Forma konsultacji


Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem aktu prawnego podlegającego konsultacji została zamieszczona:

1. na stronie internetowej Urzędu Miasta Pionki - www.pionki.pl,

2. w Biuletynie Informacji Publicznej,

3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Pionkach,

4.W przedmiotowej sprawie wysłuchano również opinii przedstawicieli 21 organizacji pozarządowych, biorących udział w otwartym spotkaniu, które odbyło się w dniu 17.12.2015 r.


5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Promocji i Aktywności Lokalnej Urzędu Miasta Pionki.


6. Uwagi do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej z użyciem wzoru formularza do konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 155/2015 Burmistrza Miasta Pionki.


7. W wyznaczonym terminie do konsultacji projektu Programu Współpracy nie wpłynęły       w formie pisemnej żadne wnioski sugerujące zmiany w zapisie w/w Programu.


W związku z powyższym uznaje się, że konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie            z uchwałą Nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Pionkach z dnia 31 sierpnia 2011 r. i uważa się je za ważne.


Na tym sprawozdanie zakończono.


Romuald Zawodnik

/./ Burmistrz Miasta Pionki

 
informacje wprowadził:Andrzej Iwanowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 21 Stycznia 2016 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341