szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Pobierz SIWZ
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna12,34%.277339
.Dane teleadresowe0,66%.14730
.Położenie0,55%.12391
.Redakcja0,22%.4924
.Test0,57%.12724
.Ludność i grunty0,60%.13539
.Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta0,95%.21454
.Zarządzenia Burmistrza0,03%.728
.20030,00%.6
.Protokoły z sesji Rady Miasta rok 20060,03%.733
.RADNI (kadencja 2006-2010)0,02%.352
.Stanowiska, Opinie, Ogłoszenia Rady0,52%.11602
.Wybory do Sejmu i Senatu RP 20070,02%.472
.Dyżury Radnych0,01%.271
.Akt małżeństwa0,05%.1031
.Regulamin pracy0,04%.864
.Przedtermminowe wybory na Burmistrza Miasta Pionki 2009r.0,02%.395
.Statut Gminy Miasto Pionki - Regulamin Rady Miasta0,52%.11768
.Strategia rozwoju Miasta Pionki0,52%.11783
.Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki na lata 2005-20130,51%.11483
.Zarządzenia Burmistrza0,00%.50
.Rocznik 20040,00%.76
.Rocznik 20040,00%.51
.Rocznik 20100,06%.1379
.Radnych0,61%.13767
.Za 2006 r.0,00%.11
.Pracowników Urzędów0,66%.14731
.Za 2007 r.0,02%.416
.Za 2009 r.0,02%.400
.Kierowników jednostek0,65%.14673
.Za 2007 r.0,01%.327
.Za 2008 r.0,03%.652
.Za 2006 r.0,01%.319
.BUDŻET0,59%.13341
.Rok 20060,02%.348
.Rok 20080,00%.5
.Podatki i opłaty0,10%.2265
.Stawki podatku na 2007 rok0,00%.10
.Informacje nieudostępnione0,51%.11566
.Sprzedaż mienia Gminy1,55%.34745
.Gimnazjum Publiczne Nr 10,55%.12444
.Gimnazjum Publiczne Nr 20,05%.1192
.Miejska Bilioteka Publiczna0,13%.2977
.Miejski Ośrodek Kultury0,74%.16553
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,66%.14784
.Miejski Zakład Usług Komunalnych1,03%.23261
.Miejski Zarząd Oświaty i Sportu0,74%.16599
.Oddział Wodno - Kanalizacyjno - Ciepłowniczy0,13%.2934
.PSP 10,57%.12705
.PSP Nr 50,58%.13070
.Przedszkole Nr 10,60%.13433
.Przedszkole Nr 20,59%.13317
.Przedszkole Nr 30,62%.13849
.Wyszukiwarka0,55%.12290
.Redakcja Biuletynu0,03%.718
.Instrukcja obsługi0,54%.12072
.Dziennik Ustaw0,54%.12177
.Skrzynka podawcza 20,51%.11554
.KOMISJE RADY0,09%.2008
.WŁADZE RADY0,09%.2016
.Wybory do Europarlamentu0,02%.349
.Oświadczenia majątkowe Radnych i pracowników Urzędu Miasta złożone do 2006 roku0,03%.654
.Burmistrzowie miasta0,03%.582
.Archiwum Rady Miasta Pionki0,02%.560
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych złożone do 2006 roku.0,03%.573
.Rocznik 20030,01%.278
.Rocznik 20100,07%.1667
.Rocznik 20050,01%.262
.20100,08%.1756
.Ogłoszenia o sprzedaży mienia gminy0,02%.347
.Zamówienia publiczne0,96%.21548
.Ogłoszenia o zamówieniach publicznych2,03%.45700
.Ogłoszenia urzędowe0,01%.239
.Ogłoszenia urzędowe0,22%.4909
.Teksty ogłoszeń urzędowych0,06%.1362
.Oferty pracy0,62%.14017
.Ogłoszenia oferty pracy0,01%.297
.Organizacje pozarządowe1,22%.27415
.Ogłoszenia0,01%.304
.Konkursy 20100,01%.325
.Protokoły z sesji Rady Miasta rok 20020,03%.726
.Protokoły z sesji Rady Miasta rok 20090,03%.759
.Za 2008 r.0,02%.343
.Za 2009 r.0,02%.451
.Mienie Gminy0,54%.12246
.Rok 20070,01%.249
.Porozumienia, związki gminy0,51%.11518
.Pozostałe0,52%.11679
.Ewidencje i rejestry0,51%.11356
.Informacje środowiskowe0,13%.2827
.Fundusze UE0,07%.1574
.Ogłoszenia o wynikach postępowań o zamówienia publiczne0,38%.8565
.PSP Nr 20,54%.12240
.Sprawdź Stan Sprawy0,03%.605
.Archiwum Urzędu Miasta0,02%.558
.Wybory 20060,02%.518
.Rocznik 20080,02%.367
.Rocznik 20070,01%.278
.Rejestr zmian17,60%.395458
.20040,02%.389
.20050,02%.356
.20060,02%.393
.20070,02%.539
.20080,02%.437
.20090,02%.412
.Rocznik 20040,01%.237
.Rocznik 20060,01%.250
.Środowiskowe uwarunkowania0,03%.659
.Odbiorcy odpadów0,03%.682
.Wycinka drzew i krzewów0,03%.670
.Warunki dla odbiorców odpadów komunalnych0,03%.647
.Program usuwania azbestu0,03%.715
.Warunki prowadzenia schroniska dla zwierząt0,03%.606
.Relama w pasie drogowym0,03%.776
.Wzór oferty na realizację zadania0,04%.818
.Ogłoszenia0,04%.901
.Burmistrz Miasta0,01%.307
.Z-ca Burmistrza Miasta0,01%.308
.Wydział inwestycji, rozwoju i integracji0,01%.233
.Protokoły z sesji Rady Miasta rok 20030,04%.847
.Protokoły z sesji Rady Miasta rok 20040,03%.723
.Protokoły z sesji Rady Miasta rok 20050,03%.702
.Protokoły z sesji Rady Miasta rok 20070,03%.685
.Protokoły z sesji Rady Miasta rok 20080,03%.707
.Protokoły z sesji Rady Miasta rok 20100,04%.887
.Za 2007 r.0,01%.294
.Za 2008 r.0,01%.269
.Pliki ukryte Mienie i Budżet gminy0,03%.754
.Rok 20050,01%.299
.Rok 20090,03%.701
.Wydział finansowy0,01%.307
.Wydział Spraw Obywatelskich0,04%.993
.Warsztaty Terapii Zajęciowej0,02%.442
.Wydział mienia gminnego0,02%.353
.Sekretarz0,01%.337
.Pełnomocnik ds. Ochrony Inf. Niejawnych0,02%.368
.Skarbnik0,02%.533
.Biuro Administracyjne0,01%.287
.Biuro Kadr0,02%.387
.Zamówienia Publiczne0,01%.234
.Urząd Stanu Cywilnego0,02%.352
.Komenda Straży Miejskiej0,02%.354
.Stanowisko ds. OC i Zarządzania0,02%.362
.Adm. Bezpieczeństwa Informacji0,01%.291
.Usuwanie azbestu0,03%.629
.Bezdomne zwierzęta0,03%.684
.Podziały0,03%.607
.Rozgraniczenia0,03%.608
.Dzierżawa gruntów0,03%.576
.Uzytkowanie wieczyste0,03%.617
.Numeracja porządkowa0,02%.541
.Gospodarka gruntami0,02%.550
.Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży0,01%.218
.Przetarg ofertowy na sprzedaż złomu z terenu byłego ZTS PRONIT0,00%.4
.1.Informacji o gruntach miejskich przeznaczonych do sprzedaży0,01%.246
.Burmistrz Miasta Pionki ogłasza nabór kandydatów na 3 wolne stanowiska urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi monitoringu miejskiego w Urzędzie Miasta Pionki0,03%.612
.Informacja o wynikach naboru kandydatów na wolne samodzielne stanowisko urzednicze ds. kontroli i audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Pionki0,01%.324
.1Remont pomnika przy ul. Zwoleńskiej w Pionkach0,02%.386
.Dostawa miału węglowego0,00%.4
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.226
.SESJA C/20100,05%.1153
.SESJA CI/20100,04%.906
.SESJA CII/20100,05%.1022
.SESJA CIII/20100,07%.1525
.SESJA CIV/20100,05%.1025
.SESJA CV/20100,04%.933
.SESJA CVI/20100,04%.955
.SESJA CVII/20100,05%.1014
.Kultura - Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka0,02%.474
.OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI0,02%.542
.Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie do użytkowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz portalu miejskiego0,01%.303
.Wyszukiwarka0,51%.11533
.Pliki ukryte Wybory i referenda0,03%.692
.Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 20120,02%.406
.Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 8.000.000,00 zł0,02%.348
.Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie do użytkowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Urzędu Miasta Pionki0,02%.350
.Wybory Samorządowe 20100,09%.2007
.Za 2009 r.0,01%.317
.Za 2010 r.0,06%.1458
.Za 2010 r.0,07%.1529
.Za 2010 r.0,06%.1434
.Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta Pionki oraz dostawa i uruchomienie 6 infokiosków na terenie miasta Pionki0,01%.307
.Remont elewacji wraz z jej oświetleniem zewnętrznym budynku Kasyna przy ul. Zakładowej w Pionkach0,01%.266
.Wykonanie remontu nawierzchni Placu Konstytucji w Pionkach0,01%.269
.Zakup pojemników do segregacji odpadów dla MZUK0,02%.344
.Remont nawierzchni Placu Konstytucji w Pionkach0,01%.280
.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad przebudową drogi gminnej Pionki - Augustów0,03%.591
.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad wykonywaną przebudową drogi gminnej Pionki – Augustów0,01%.319
.Zakup pojemników do segregacji odpadów dla MZUK0,02%.366
.Remont nawierzchni Placu Konstytucji w Pionkach0,02%.352
.Remont nawierzchni Placu Konstytucji w Pionkach0,01%.328
.Wykonanie elewacji wraz z jej oświetleniem zewnętrznym budynku Kasyna w Pionkach0,01%.322
.Wykonanie sieci komputerowej w budynku UM Pionki oraz uruchomienie 6 infokiosków0,02%.387
.INFORMACJA0,02%.374
.Ogłoszenie0,02%.363
.Ogłoszenie 10,01%.316
.Informacja o wyniku naboru kandydatów na 3 wolne stanowiska urzędnicze0,01%.320
.Wykaz nieruchomości - lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży - ulica Leśna0,01%.314
.Wykaz nieruchomości - lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży - ulica Aleje Lipowe0,01%.319
.Statystyka0,35%.7956
.Dokumenty0,38%.8429
.Pliki ukryte - sprzedaż mienia gminy0,03%.601
.Pliki ukryte - ogłoszenia0,02%.543
.Pliki ukryte - podatki0,01%.156
.Pliki0,03%.638
.Rocznik 20110,11%.2482
.Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu0,68%.15280
.Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu0,68%.15279
.Narodowy Spis Powszechny 20110,15%.3449
.Pliki ukryte 20100,04%.968
.Uchwały Rady0,01%.136
.Radni kadencji 2010-20140,49%.10903
.Uchwały z 2011 r.0,14%.3187
.Protokoły z sesji Rady Miasta rok 20110,04%.900
.Pliki ukryte - jednostki organizacyjne0,02%.452
.Pliki ukryte - konkursy0,00%.64
.Pliki ukryte Rada Miasta0,02%.541
.Pliki ukryte Organizacja Urzędu0,02%.466
.Pliki ukryte Urząd miasta0,03%.643
.Pliki ukryte0,03%.621
.Dyżury Radnych0,01%.160
.Dyżury Radnych0,01%.159
.Dyżury Radny Luty 2011 rok.0,01%.113
.Wykonanie Projektu budowlanego wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku basenu miejskiego w Pionkach oraz zagospodarowania terenu (działki) wokół budynku basenu miejskiego.0,00%.95
.PG20,56%.12663
.Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 rok składane na początku nowej kadencji 2010-20140,07%.1467
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO0,01%.245
.Test-mm0,01%.271
.Testmw10,01%.234
.SESJA CXVII/20100,04%.805
.SESJA CXX/20100,04%.938
.SESJA CXVIII/20100,03%.728
.SESJA CXIX/20100,04%.803
.SESJA CXV/20100,03%.742
.SESJA CXVI/20100,03%.762
.SESJA CXIII/20100,03%.715
.SESJA CXI/20100,04%.847
.SESJA CIX/20100,03%.785
.SESJA CXIV/20100,04%.787
.SESJA CXII/20100,03%.723
.SESJA CX/20100,03%.732
.SESJA CVIII/20100,05%.1169
.Za 2010 r.0,05%.1174
.Za 2010 r.0,05%.1140
.Status prawny0,01%.250
.Oświadczenia radnych VI kadencji za 2010 rok0,07%.1471
.SESJA XIII0,02%.496
.Porządek obrad bieżącej sesji Rady Miasta Pionki.0,04%.862
.Z 2011 r. (nawiązanie i rozwiązanie stotunku pracy)0,05%.1208
.Z 2011 r. (nawiązanie i rozwiązanie stotunku pracy)0,05%.1127
.Dyżury radnych0,05%.1082
.Dzierżawa nieruchomości0,21%.4657
.Test10,01%.293
.Test0,02%.356
.OGŁOSZENIE O KANDYDATACH ZAKWALIFIKOWANYCH0,02%.351
.Wybory Samorządowe 20110,07%.1589
.Porządek obrad bieżącej sesji0,04%.816
.Porządek obrad bieżącej sesji0,56%.12686
.SESJA CVII/20100,03%.696
.SESJA CVII/20100,03%.691
.Rocznik 20120,08%.1856
.Organizacje pozarządowe0,01%.210
.Organizacje pozarządowe0,01%.269
.Protokoły z sesji Rady Miasta rok 20120,04%.861
.Dyżury radnych0,11%.2530
.Projekty uchwał na bieżącą sesję0,54%.12067
.Konkurs na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pionkach0,03%.562
.Za 20110,01%.308
.Planowane posiedzenia komisji0,53%.11831
.Oświadczenia mająkowe za 2011 rok0,05%.1050
.Za 20110,05%.1108
.Konkurs na Kierownika Projektu "Kolorowy Świat Przedszkolaka - Wsparcie Dzieci w Wieku Przedszkolnym z Gminy Pionki"0,04%.939
.Burmistrz Miasta0,07%.1470
.Zastępca Burmistrza Miasta Pionki0,06%.1278
.Sekretarz Miasta Pionki0,06%.1436
.Skarbnik0,05%.1187
.Administrator Bezpieczeństwa Informacji0,06%.1334
.Biuro Administracyjne0,04%.983
.Biuro Kadr0,05%.1086
.Biuro Podatków i Opłat0,07%.1525
.Biuro Rachunkowości Budżetowej0,06%.1297
.Komenda Straży Miejskiej0,05%.1121
.Pełnomocnik ds. Ochrony Inf. Niejawnych0,06%.1249
.Samodzielne Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej0,06%.1309
.Stanowisko ds. OC i zarządzania0,05%.1056
.Urząd Stanu Cywilnego0,07%.1510
.Warsztaty Terapii Zajęciowej0,06%.1436
.Wydział Inwestycji, Rozwoju i Integracji0,10%.2283
.Wydział Mienia Gminnego0,08%.1724
.Wydział Spraw Obywatelskich0,09%.2009
.Zamówienia publiczne0,03%.687
.Akt urodzenia0,05%.1020
.Akt zgonu0,04%.923
.Dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska0,03%.700
.Dowód osobisty0,11%.2438
.Działalność gospodarcza0,05%.1165
.Meldunek0,06%.1324
.Nieruchomości0,05%.1016
.Ochrona środowiska0,04%.841
.Opłaty0,05%.1061
.Podatki0,06%.1347
.Sprzedaż mieszkań0,08%.1857
.Współpraca z organizacjami użytku publiczego0,04%.919
.Zagospodarowanie przestrzenne0,05%.1094
.Zajęcie pasa drogowego0,04%.949
.Pozwolenie na budowę0,04%.951
.Rejestracja pojazdów, prawa jazdy0,06%.1386
.Sprawy geodezyjne0,07%.1521
.Bezdomne zwierzęta0,04%.879
.Reklama w pasie drogowym0,03%.574
.Interpelacje Radnych0,48%.10762
.Zarządzanie kryzysowe0,49%.11122
.Informacje kontroli zarządczej0,48%.10877
.Plan audytu0,50%.11193
.Kontrola wewnętrzna0,49%.11073
.Informacja dla osób doświadczających trudności z komunikowaniem się.0,07%.1617
.Rocznik 20130,02%.416
.Rejestr skarg i wniosków 2010 rok0,07%.1673
.Rejestr skarg i wniosków 2013 rok0,53%.11940
.Rejestr skarg i wniosków 2011 rok0,07%.1594
.Rejestr skarg i wniosków 2012 rok0,07%.1641
.Rocznik 20130,01%.267
.Rocznik 20130,07%.1507
.Ogłoszenie o rekrutacji do przedszkoli i oddziałow żłobkowych0,01%.174
.Protokoły z sesji Rady Miasta rok 20130,04%.1009
.Za 2012 r.0,05%.1086
.Za 2012 r.0,05%.1022
.Za 2012 r.0,06%.1378
.Zajęcie pasa drogowego0,04%.810
.Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok i druki do wypełnienia0,51%.11385
.Podatki0,47%.10544
.Opłaty0,48%.10747
.Podatki za 2010 rok0,48%.10738
.Wyniki naborów na pracowników0,72%.16205
.Ogłoszenia o naborach pracowników0,70%.15687
.Regulamin wynagrodzeń0,51%.11355
.Regulamin organizacyjny0,49%.11119
.Regulamin naboru0,49%.10939
.2013 rok0,04%.936
.Zastępca Burmistrza Miasta Pionki0,05%.1023
.Organizacje pozarządowe1,12%.25118
.Podatki za 2014 rok0,47%.10662
.Biuro Administracyjne0,02%.502
.Biuro Administracyjne0,02%.501
.Biuro Administracyjne0,02%.500
.Praca - oferty0,55%.12262
.Rocznik 20140,10%.2158
.Rejestr instytucji kultury0,03%.676
.2014 rok0,05%.1117
.2014 rok0,09%.1991
.Wybory do Europarlamentu w dniu 25.05.2014 r.0,04%.861
.Z 2010 r. (nawiązanie i rozwiązanie stotunku pracy)0,02%.439
.Z 2010 r. (nawiązanie i rozwiązanie stotunku pracy)0,02%.437
.Z 2010 r. (nawiązanie i rozwiązanie stotunku pracy)0,02%.437
.Z 2010 r. (nawiązanie i rozwiązanie stotunku pracy)0,02%.437
.Radni kadencji 2014-20180,42%.9370
.Radni kadencji 2014-20180,42%.9367
.Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu0,47%.10520
.PSP Nr 50,02%.503
.PSP Nr 50,02%.501
.Organizacje pozarządowe0,32%.7091
.Organizacje pozarządowe0,32%.7089
.Organizacje pozarządowe0,32%.7088
.Organizacje pozarządowe0,32%.7088
.Organizacje pozarządowe0,32%.7088
 
.

. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277339