szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zamówienia do 30 000 Euro

 
informacje udostępnił:Piotr Stolarski
informacje wytworzył:Ryszard Szwabowicz
data udostępnienia: 2014-12-24 09:08:36
ostatnia modyfikacja: Piotr Stolarski 2014-12-24 09:08:36 »
Przeczytaj również:
Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku przy ul. Polnej (Staw Górny) i przy ul. Jordanowskiej (ŚDS)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu wybranych pomieszczeń w budynku Basenu Miejskiego w Pionkach
Dostawa 59 szt. opraw oświetleniowych LED do oświetlenia ulic miejskich w Pionkach
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia 2 szt. boisk sportowych na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 1 w Pionkach
Wykonanie przebudowy pomieszczeń w piwnicy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach na potrzeby archiwum zakładowego
Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Miasta Pionki w 2016 roku
Nabór koordynatorów Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego
Wykonanie filmu promocyjnego
Dostawa internetu do miejskiej sieci światłowodowej (po zmianyach w dn.19.11.2015)
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę oraz montaż stolarki okiennej z PVC w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie budowy linii elektroenergetycznej n.n. oświetlenia drogowego ulicy Królowej Św. Jadwigi w Pionkach
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie budowy linii elektroenergetycznej n.n. oświetlenia drogowego uliczki bocznej do ul. Wspólnej w Pionkach
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie budowy ogrodzenia boiska sportowego oraz opaski boiska przy PSP Nr 1 i PSP Nr 5 w Pionkach
Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu niecki i plaży basenu miejskiego w Pionkach
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie montażu 6 szt. słupów oświetleniowych stalowych typu parkowego na Placu Konstytucji 3 Maja w Pionkach
Dostawa koszy ulicznych
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budynku wielorodzinnego przy ul. Różanej 1 w Pionkach
Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na modernizację boiska sportowego w Pionkach
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. \"Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym\"
Wybór wykonawcy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Pionki
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic miejskich w Pionkach
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego w Pionkach
Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach.
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych wokół zbiornika wodnego Stawu Górnego w Pionkach.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta Pionki
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Pionki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na oczyszczenie pasów dróg wewnętrznych na terenie b. Pronitu
Wykonanie projektu budowlanego adaptacji budynku PG2 na bibliotekę
Oczyszczenie pasów dróg wewnętrznych na terenie b. Pronitu
Ogłoszenie wyniku przetargu na dostawę materiałów promocyjnych
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów i artykułów na potrzeby promocji projektu: „Internet szansą rozwoju Gminy Miasta Pionki’’
Dostawa i montaz dwóch bram przesuwnych na teren byłego \\
Konkurs na usługi koordynacji Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług utylizacji formaliny znajdującej się w budynku BS 111A na terenie byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit” w Pionkach
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pionki do dnia 31.01.2016r.
Konkurs na usługi koordynatorów Centrów Animacji Społ. Inform.
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Miasta Pionki w 2015
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 załącznik nr 3 i 4 - przedmiary
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 02 2016 13:33:48)
 załącznik nr 3 - przedmiary
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 02 2016 13:20:28)
 załącznik nr 2 - wzór umowy
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 02 2016 13:18:05)
 załącznik nr 1 - formularz ofertowy
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 02 2016 13:16:54)
 zaproszenie do składania ofert
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 02 2016 13:10:20)
 załącznik nr 2 - umowa
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 05 02 2016 12:22:38)
 załącznik nr 1 - oferta
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 05 02 2016 12:22:06)
 zaproszenie do składania ofert
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 05 02 2016 12:21:20)
 załącznik nr 3 - projekt zagospodarowania terenu
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 02 02 2016 14:19:54)
 załącznik nr 2 - umowa
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 02 02 2016 14:17:46)
 załącznik nr 1 - oferta
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 02 02 2016 14:17:07)
 zaproszenie do składania ofert
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 02 02 2016 14:16:23)
 fragment Rzutu piwnic 1:50
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 15 01 2016 15:47:48)
 załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 15 01 2016 15:46:26)
 załącznik nr 2 - wzór umowy
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 15 01 2016 15:45:39)
 załącznik nr 1 - formularz ofertowy
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 15 01 2016 15:45:02)
 zaproszenie do składania ofert
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 15 01 2016 15:44:00)
 załącznik nr 3 - wzór wykazu sprzętu
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 22 12 2015 13:21:27)
 załączniki nr 1 - 3 do umowy
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 22 12 2015 13:20:20)
 załącznik nr 2 - wzór umowy
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 22 12 2015 13:19:31)
 załącznik nr 1 - formularz ofertowy
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 22 12 2015 13:18:46)
 zaproszenie do złożenia oferty
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 22 12 2015 13:17:38)
 formularz ofertowy
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 09 12 2015 08:47:17)
 załącznik nr 5 - STWiOR
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 09 2015 14:02:10)
 załącznik nr 4 - Przedmiar robót
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 09 2015 14:00:39)
 załącznik nr 3 - Projekt budowlany (rysunek nr 3)
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 09 2015 13:59:26)
 załącznik nr 3 - Projekt budowlany (rysunek nr 2)
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 09 2015 13:58:36)
 załącznik nr 3 - Projekt budowlany (rysunek nr 1)
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 09 2015 13:57:56)
 załącznik nr 3 - Projekt budowlany (opis techniczny)
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 09 2015 13:56:42)
 załącznik nr 2 - umowa
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 09 2015 13:55:13)
 załącznik nr 1 - oferta
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 09 2015 13:54:08)
 zaproszenie do składania ofert
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 09 2015 13:52:54)
 załącznik nr 5 - STWiOR
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 31 07 2015 09:30:35)
 załącznik nr 4 - Przedmiar robót
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 31 07 2015 09:20:26)
 załącznik nr 3 - Projekt budowlany (rysunek nr 3)
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 31 07 2015 09:18:56)
 załącznik nr 3 - Projekt budowlany (rysunek nr 2)
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 31 07 2015 09:18:25)
 załącznik nr 3 - Projekt budowlany (rysunek nr 1)
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 31 07 2015 09:17:08)
 załącznik nr 3 - Projekt budowlany (opis techniczny)
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 31 07 2015 09:16:05)
 załącznik nr 2 - umowa
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 31 07 2015 09:13:31)
 załącznik nr 1 - oferta
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 31 07 2015 09:12:42)
 zaproszenie do składania ofert
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 31 07 2015 09:11:49)
 załącznik nr 4 - plan sytuacyjny PSP Nr 5
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 08 07 2015 14:03:53)
 załącznik nr 3 - plan sytuacyjny PSP Nr 1
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 08 07 2015 14:02:44)
 załącznik nr 2 - umowa
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 08 07 2015 13:53:52)
 załącznik nr 1 - oferta
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 08 07 2015 13:53:17)
 zaproszenie do składania ofert
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 08 07 2015 13:52:16)
 zdjęcie nr 8
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 06 07 2015 14:48:17)
 zdjęcie nr 7
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 06 07 2015 14:44:55)
 zdjęcie nr 6
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 06 07 2015 14:43:37)
 zdjęcie nr 5
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 06 07 2015 14:38:23)
 zdjęcie nr 4
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 06 07 2015 14:36:56)
 zdjęcie nr 3
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 06 07 2015 14:34:55)
 zdjęcie nr 2
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 06 07 2015 14:33:24)
 zdjęcie nr 1
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 06 07 2015 14:32:03)
 formularz ofertowy
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 06 2015 12:31:52)
 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 24 04 2015 07:20:14)
 Wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu 2
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 02 04 2015 12:13:00)
 Wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 02 04 2015 12:11:41)
 Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. "Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym"
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 03 2015 14:25:17)
 mapa stadionu
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 20 03 2015 10:17:01)
 Program rozwoju infrastruktury
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 20 03 2015 10:14:15)
 formularz ofertowy-bieżnia
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 20 03 2015 10:12:33)
 załącznik do zaproszenia - Zapytanie Ofertowe
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 05 03 2015 15:05:24)
 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 05 03 2015 13:53:54)
 załacznik oferta
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 24 02 2015 22:00:50)
 zaproszenie
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 24 02 2015 22:00:22)
 mapa z drogami
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 20 02 2015 08:21:16)
 oferta
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 19 02 2015 15:24:31)
 brama ul. Przemysłowa 2
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 13 02 2015 11:32:40)
 brama ul. Przemysłowa 1
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 13 02 2015 11:31:54)
 brama ul. Przemysłowa
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 13 02 2015 11:31:25)
 brama Sokoły1
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 13 02 2015 11:30:55)
 brama Sokoły
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 13 02 2015 11:30:18)
 załącznik nr 3 projekt umowy
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 12 02 2015 12:30:02)
 załącznik nr 2 formularz ofertowy
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 12 02 2015 12:29:26)
 załącznik nr 1 przedmiot zamówienia
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 12 02 2015 12:28:47)
 zaproszenie formularz ofertowy 2
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 11 02 2015 19:16:59)
 zaproszenie firmularz 2
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 11 02 2015 19:06:40)
 zaproszenie 2015-2
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 11 02 2015 18:58:42)
 wzór umowy
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 30 01 2015 11:22:01)
 formularz Oferta
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 30 01 2015 11:21:25)
 zaproszenie do złożenia oferty
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 30 01 2015 11:20:52)
 wykaz zadań związanych z konserwacją
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 26 01 2015 14:16:35)
 załącznik do umowy użyczenia
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 26 01 2015 14:15:10)
 umowa użyczenia Nr 1/2004 z dnia 01.04.2004r.
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 26 01 2015 14:13:03)
 wzór umowy
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 26 01 2015 14:11:57)
 formularz Oferta
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 26 01 2015 14:10:36)
 zaproszenie do złożenia oferty
(wprowadzono przez Piotr Stolarski: 26 01 2015 14:09:40)
 logo UE
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 08 01 2015 10:56:09)
 Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistzra M. Pionki
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 08 01 2015 10:13:59)
 formularz ofertowy
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 08 01 2015 10:12:35)
 wykaz narzędzi
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 24 12 2014 12:11:29)
 załączniki do wzoru umowy
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 24 12 2014 12:10:46)
 wzór umowy
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 24 12 2014 12:10:14)
 zaproszenie do złożenia oferty
(wprowadzono przez Ryszard Szwabowicz: 24 12 2014 12:08:48)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277341