szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Dostawa 59 szt. opraw oświetleniowych LED do oświetlenia ulic miejskich w Pionkach

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


W imieniu zamawiającego, tj. Gminy Miasto Pionki, zapraszam do złożenia oferty dostawę 59 szt. opraw oświetleniowych LED do oświetlenia ulic miejskich w Pionkach.


I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 59 szt. opraw

    oświetleniowych LED do oświetlenia ulic miejskich w Pionkach.

    Wymagania stawiane oprawom LED:


Napięcie zasilania: 230V – 50Hz

Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie

powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

Materiał korpusu – odlew aluminium

Materiał klosza – szkło hartowane płaskie

Szczelność komory optycznej przynajmniej: IP 66 zgodnie z normą

IEC – EN 60598

Szczelność komory osprzętu przynajmniej: IP 66 zgodnie z normą

IEC – EN 60598

Odporność na uderzenia (szkło) przynajmniej: IK 08 zgodnie z normą IEC – EN 62262

Nominalny strumień świetlny – min 9000 lm

Średni pobór mocy – max 75W

Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h

(zgodnie z IES LM-80 – TM-21)

Temperatura barwowa LED – neutralny biały

Gwarancja producenta opraw oświetleniowych – min 12 miesięcy

Oprawa oświetleniowa wyposażona w układ redukcji mocy w

określonych godzinach w ciągu doby (0.00 – 4.00)    


II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, pok. nr 20 lub telefonicznie pod numerem tel. +48 3414207, e-mail: p.stolarski@pionki.pl


III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy

IV. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%).

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą realizację całości zamówienia.


V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu Oferta w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, sekretariatosobiście, pocztą, faksem lub e-mailem. Oferty należy składać do dnia 10.02.2016r. włącznie.

 

                                                                       (-) Burmistrz Miasta Pionki

 
informacje wprowadził:Piotr Stolarski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 3 Lutego 2016 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341