szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Nabór koordynatorów Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego

Pionki, dnia 09.12.2015 r.

ZAPRASZAM

do składania ofert na stanowisko koordynatora Centra Animacji Społeczeństwa Informacyjnego (zwane dalej CASI)  projektu  POIG Działania 8.3 pn „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki” 

Zapraszam do składania ofert na wykonywanie na rzecz Gminy Miasta Pionki w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2020r. w ramach umowy cywilnoprawnej usługi koordynowania funkcjonowania Centrum Animacji Społeczeństwa Informacyjnego.

W przedmiotowym postępowaniu ofertowym obowiązują następujące zasady:

1.       Oferty mogą składać tylko osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami w zakresie oferowanej usługi.

2.       Gmina zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia usługi jednego koordynatora tylko w jednej placówce.

3.       Z zastrzeżeniem wymagania zawartego w punkcie 2 powyżej, przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą niżej wymienione kryteria z przydzielonymi im maksymalnie wagami punktowymi:
- kryterium ceny 70 pkt.,
- kryterium doświadczenia 30 pkt.

4.       Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie utworzenia CASI.

5.       Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu CASI.

6.       Informuje się, że w poszczególnych CASI znajduje się serwer z Windows 2012 server Std i  są następujące ilości komputerów: PSP 1 - 77, PSP 2 - 31, PSP 5 - 71, GP 1 - 61, GP 2 - 59, w przedszkolach po trzy sztuki.

7.       Oferty należy składać na załączonym formularzu.

8.       Wynagrodzenie w ofercie powinno być podane brutto za 1 m-c  pracy na etacie. Uwaga:  wynagrodzenie brutto zawiera wszystkie składniki płacy, w tym składki które płaci pracodawca. 

WYMAGANIA

I. Wymagane dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie – załączyć do oferty

2) zaświadczenie o ukończeniu kursu "Opiekun pracowni komputerowych" z części co najmniej I i II lub zaświadczenie o ukończeniu studiów/studium w zakresie administracji sieciami komputerowymi  – załączyć do oferty.

3) udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku informatyka lub pokrewnym przy obsłudze systemów Windows i Windows server  – załączyć do oferty

4) udokumentowany co najmniej półroczny staż na stanowisku informatyka lub pokrewnym przy obsłudze systemów Windows i Windows server 2012   – załączyć do oferty 

II. Wymagane umiejętności:

1. umiejętność instalacji, obsługi, konfiguracji, administracji i naprawy:

- systemów operacyjnych windows server (NT, 2003, 2008)

- Active Directory w Windows server 2003, 2008,2012

- systemów operacyjnych windows XP, VISTA, 7, 8

- DHCP w systemie windows server

- GPO w systemie Windows server

- kont użytkowników wraz z konfiguracją zasad grupowych GPO

- przydziału zasobów serwera

- zabezpieczeń dostępu do informacji i danych w systemie Windows server

- zabezpieczeń sprzętowych i programowych na w/w sprzęcie i oprogramowaniu

- aplikacji MS Office (Word, Excel), OpenOffice (Writer, Calc), LIBRE OFFICE

- aplikacji antywirusowych

- konfiguracji routerów, switchy i urządzeń radiowych (WiFi) z wykorzystaniem szyfrowania połączeń

- połączeń VPN PPTP, L2TP, IPSec

2. znajomość:

- prawa dotyczącego zabezpieczeń i dostępu do danych

- topologii sieci komputerowych

- protokołów sieciowych (TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, SSL, itp.);

- poziomów RAID

- zasad adresowania IP v4 i IP v6

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta koordynatora CASI”  proszę składać w sekretariacie w Urzędzie Miasta Pionki w godzinach od 7.30 do 15.00,  do dnia 18.12.2015 r. 

Na kopercie proszę również napisać nazwę szkoły, której dotyczy oferta.

 

Jolanta  Sarnecka-Buczek

Z-ca Burmistrza Miasta Pionki

formularz ofertowy

 
informacje wprowadził:Ryszard Szwabowicz
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Grudnia 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341