szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Pionki

 

Pionki, dn. 05.05.2015r.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


W imieniu Zamawiającego, tj. Gminy Miasto Pionki, zapraszam do złożenia oferty na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Pionki.


I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego zaproszenia.


II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, pok. nr 21 lub telefonicznie pod numerem tel. 48 3414260.


III. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.


IV. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, sekretariat - osobiście lub pocztą. Oferty należy składać do dnia 19.03.2015r. do godz. 15:00.


V. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.(-) Burmistrz Miasta Pionki
Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia:

załącznik do zaproszenia - Zapytanie Ofertowe

załącznik - wzór oferty

 
informacje wprowadził:Piotr Stolarski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Marca 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341