szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budynku wielorodzinnego przy ul. Różanej 1 w Pionkach

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Burmistrz Miasta Pionki zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na wykonanie inwentaryzacji budynku wielorodzinnego położonego na działce nr 1468/64 przy ul. Różanej 1 w Pionkach.


I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie inwentaryzacji budynku wielorodzinnego położonego na działce nr 1468/64 przy ul. Różanej 1 w Pionkach. Inwentaryzacja winna być wykonana w formie rysunkowej (rzuty poszczególnych kondygnacji) i opisowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zestawienia powierzchni wszystkich lokali mieszkalnych oraz części wspólnych. Dokumentacja powyższa jest niezbędna do uregulowania udziałów właścicieli lokali i Gminy w przedmiotowej nieruchomości.

Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy - 222.2 m²

- kubatura - 1610 m³

- powierzchnia użytkowa - 318.90 m² ( dotychczasowa )

- ilość lokali mieszkalnych - 6

- ilość kondygnacji - parter + użytkowe poddasze

- rok budowy - 1928


II. Termin realizacji: do określenia w ofercie.


III. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, pok. nr 22 lub telefonicznie pod numerem tel. 48 3414240.


IV. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.


V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty zawierające cenę oraz termin wykonania inwentaryzacji należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, sekretariatosobiście lub pocztą. Oferty należy składać do dnia 20.04.2015r. włącznie.
 
informacje wprowadził:Piotr Stolarski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Kwietnia 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341