szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Burmistrz Miasta Pionki zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach.


I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

     Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi gminnej, polegającej na wykonaniu nakładki bitumicznej z dwóch warstw mieszanki mineralnoasfaltowej na istniejącej nawierzchni z bloczków betonowych oraz wykonanie odwodnienia drogi.

Ulica Zwycięstwa jest drogą klasy L. Wymiary odcinka przewidzianego do przebudowy, jezdnia dług. 290 m i szer. 6,8 m.

Istniejąca nawierzchnia posiada zdegradowane przekroje poprzeczne, bloczki betonowe stanowiące nawierzchnię znajdują się w stanie technicznego zużycia. Nawierzchnia jest mocno zanieczyszczona.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego zaproszenia – w zapytaniu ofertowym.


II. Termin realizacji: 5 tygodni od dnia podpisania umowy.


III. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, pok. nr 20 lub telefonicznie pod numerem tel. 48 3414231.


IV. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.


V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, sekretariatosobiście, pocztą lub przesłać e-mailem na adres email: burmistrz@pionki.pl. Oferty należy składać do dnia 20.03.2015r. do godz. 13:00.

 


 


zapytanie ofertowe na wykonanie projektu

załącznik nr 1 - mapa

 
informacje wprowadził:Piotr Stolarski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 13 Marca 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341