szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Ogłoszenia:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic miejskich w Pionkach

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Burmistrz Miasta Pionki zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Pionki.


I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Pionki:

Etap I – termin realizacji do dnia 15 maja 2015r.

1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej z frezowaniem - 300 m2 (drogi na terenie dawnego zakładuPronit)

2) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu - 200 m2 (drogi gminne na terenie miasta Pionki)

3) Remont przy użyciu masy asfaltobetonowej bez frezowania - 8 ton (wykonanie remontu zjazdu z ul. Polnej do działki nr 1465/7 w Pionkach przy stawie).

Etap II – termin realizacji do dnia 30 czerwca 2015r.

1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltobetonowej z frezowaniem - 1000 m2 (drogi gminne na terenie miasta Pionki).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do niniejszego zaproszenia.


II. Termin realizacji: Etap I – termin realizacji do dnia 15 maja 2015r, Etap II – termin realizacji do dnia 30 czerwca 2015r.


III. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, pok. nr 20 lub telefonicznie pod numerem tel. 48 3414231.


IV. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.


V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, sekretariatosobiście lub pocztą. Oferty należy składać do dnia 02.04.2015r. do godz. 11:00.SIWZ - remonty cząstkowe ulic miejskich

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 do SIWZ

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

 
informacje wprowadził:Piotr Stolarski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 24 Kwietnia 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341