szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Uchwały Rady:
uchwały VI kadencji

Uchwały podjęte przez Radę Miasta w Pionkach w trakcie VI kadencji (2010-2014 r.)

 
informacje udostępnił:Irmina Kustra
data udostępnienia: 2010-12-13 13:10:55
ostatnia modyfikacja: Irmina Kustra 2011-04-27 14:46:25 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Uchwała Nr I / 2 / 2010 Rady Miasta Pionki z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 13:46:13)
 Uchwała Nr XLVI/ 354/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23.09.2014r. w sprawie:udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania pn." Budowa Zakładu
(wprowadzono przez Beata Michalska: 22 10 2014 14:47:10)
 Uchwała Nr XLVI/353/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23.09.2014r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez in
(wprowadzono przez Beata Michalska: 22 10 2014 14:41:22)
 Uchwała Nr XLVI/352/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23.09.2014r. w sprawie: ustalenia zasad refundacji kosztó nauki religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Prawosławne
(wprowadzono przez Beata Michalska: 22 10 2014 14:15:26)
 Uchwała Nr XLVI/351/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23.09.2014r. w sprawie: nabycia własności nieruchomości w drodze komunalizacji.
(wprowadzono przez Beata Michalska: 22 10 2014 14:13:17)
 Uchwała Nr XLVI/350/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23.09.2014r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Beata Michalska: 22 10 2014 14:11:48)
 Uchwała Nr XLVI/349/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23.09.2014r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu(z wyjatkiem piwa) przeznaczonyc
(wprowadzono przez Beata Michalska: 22 10 2014 14:10:31)
 Uchwała Nr XLVI/348/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23.09.2014r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finnasowej na lata 2014-2025.
(wprowadzono przez Beata Michalska: 22 10 2014 14:07:18)
 Uchwała Nr XLVI/347/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 23.09.2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
(wprowadzono przez Beata Michalska: 22 10 2014 14:04:09)
 Uchwała Nr XLV/346/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2014r. w sprawie: zmianw Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 02 07 2014 13:10:11)
 Uchwała Nr XLV/345/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 02 07 2014 13:04:33)
 Uchwała Nr XLV/344/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 02 07 2014 13:02:02)
 Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2014r. w sprawie: okreslenia czasu realziacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszk
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 02 07 2014 13:01:05)
 Uchwała Nr XLV/342/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2014r. w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Pinki do realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia roz
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 02 07 2014 12:58:48)
 Uchwała Nr XLV/341/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2014r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłych zakładach ZTS "Pronit"
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 02 07 2014 12:56:49)
 Uchwała Nr XLV/340/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/245/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28.12.2012r. w spr.podziału Gminy Miasta Pionki na stałe obwody gło
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 02 07 2014 12:54:53)
 Uchwała Nr XLV/339/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/217/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12.10.2012r. w spr.podziału Gminy Miasta Pionki na okręgi wyborcze,
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 02 07 2014 12:41:24)
 Uchwała Nr XLV/338/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2014r. w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta Pionki z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 02 07 2014 12:40:00)
 Uchwała Nr XLV/337/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2014r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Miasta Pionki z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 02 07 2014 11:58:07)
 Uchwała Nr XLIV/ 336/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.05.2014r. w sprawie: popracia dla inicjatywy utworzenia na terenie Gminy Miasta Pionki Pionkowksiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz pionkowks
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 21 05 2014 09:35:02)
 Uchwała Nr XLIV/ 335/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.05.2014r. w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Spoełcznej w Gminie Miasta Pionki za rok 2013
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 21 05 2014 09:33:50)
 Uchwała Nr XLIV/ 334/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.05.2014r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: uchwal
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 21 05 2014 09:31:44)
 Uchwała Nr XLIV/ 333/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.05.2014r. w sprawie: wykonywania przez Gminę Miasta Pionki działaności w zakresie telekomunikacji dla realziacji celu publicznego polegającego na
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 21 05 2014 09:30:05)
 Uchwała Nr XLIV/ 332/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.05.2014r. w sprawie: nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 21 05 2014 09:24:19)
 Uchwała Nr XLIV/ 331/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.05.2014r. w sprawie: nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 21 05 2014 09:23:53)
 Uchwała Nr XLIV/ 330/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.05.2014r. w sprawie: nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 21 05 2014 09:23:31)
 Uchwała Nr XLIV/ 329/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.05.2014r. w sprawie: nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 21 05 2014 09:23:07)
 Uchwała Nr XLIV/ 328/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.05.2014r. w sprawie: nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 21 05 2014 09:22:41)
 Uchwała Nr XLIV/327/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.05.2014r. w sprawie: nabycia własności nieruchomości w drodze komunalizacji
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 21 05 2014 09:21:08)
 Uchwała Nr XLIV/326/ 2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.05.2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy oznaczonej na mapie ewidencyjnej Nr 291/18 i Nr 291/37 w Pionkach
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 21 05 2014 09:19:59)
 Uchwała Nr XLIII/325/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 2.04.2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 21 05 2014 09:18:58)
 Uchwała Nr XLIII/324/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 2.04.2014r. w sprawie: sprostowania błędu w uchwale Nr XXXII/245/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28.12.2012r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 04 2014 08:36:30)
 Uchwała Nr XLIII/323/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 2.04.2014r. w sprawie: sprostowania błędu w uchwale Nr XXIX/217/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pionki n
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 04 2014 08:34:03)
 Uchwała Nr XLI/322/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: zatwoerdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na roki 2014
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:27:32)
 Uchwała Nr XLI/321/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Pionkach przy ul Sportowej 1
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:26:28)
 Uchwąła Nr XLI/320/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: zmiany składu Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:25:14)
 Uchywąła Nr XLI/319/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: zmiany składu Komisji Infrasruktury i Komunalizacji
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:24:18)
 Uchwała Nr XLI/318/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:23:11)
 Uchwała Nr XLI/317/2014 Rady maista Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:21:37)
 Uchwała Nr XLI/316/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakłądu Usług Komunalnych w Pionkach na 2014 rok
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:20:24)
 Uchwała Nr XLI/315/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2014 rok
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:19:21)
 Uchwała Nr XLI/314/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Pionkach przy ul. Zak
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:18:23)
 Uchwała Nr XLI/313/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: przedłużenia taryfy za zbiorowe zaoptzrenia w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Pionki
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:17:02)
 Uchwała Nr XLI/312/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:15:45)
 Uchwała Nr XLI/311/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora MOPS w Pionkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących doda
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:13:25)
 Uchwała Nr XLI/310/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Miasta Pionki na lata 2014-2020
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:08:00)
 Uchwała Nr XLI/309/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14.02.2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:06:03)
 Uchwała Nr XL/308/2014 w sprawie: nadania tytułu " Honorowy Obywatel Miasta Pionki"
(wprowadzono przez Beata Michalska: 21 02 2014 15:03:50)
 Uchwała Nr XXXIX/307/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXVIII/376/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 2.04.2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
(wprowadzono przez Beata Michalska: 09 01 2014 12:15:13)
 Uchwała Nr XXXIX/306/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/509/2006 Rady Miasta Pionki z dnia 8.06.2006r. w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego na rea
(wprowadzono przez Beata Michalska: 09 01 2014 12:09:31)
 Uchwała Nr XXXIX/305/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013r. w sprawie: połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach i Miejskiego Ośrodka Kultury w Pion
(wprowadzono przez Beata Michalska: 09 01 2014 12:06:32)
 Uchwała Nr XXXIX/304/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013r. w sprawie: przyjecia "Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
(wprowadzono przez Beata Michalska: 09 01 2014 11:58:15)
 Uchwała Nr XXXIX/303/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizo
(wprowadzono przez Beata Michalska: 09 01 2014 11:51:47)
 Uchwała Nr XXXIX/302/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/294/2013 z dnia 30.10.2013r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej
(wprowadzono przez Beata Michalska: 09 01 2014 11:49:29)
 Uchwała Nr XXXIX/301/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025
(wprowadzono przez Beata Michalska: 09 01 2014 11:47:00)
 Uchwała Nr XXXIX/300/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
(wprowadzono przez Beata Michalska: 09 01 2014 11:44:10)
 Uchwała Nr XXXIX/299/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27.12.2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025
(wprowadzono przez Beata Michalska: 09 01 2014 11:38:09)
 Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Miasto Pionki Nr XXXIX/298/2013 z dnia 27.12.2013r.
(wprowadzono przez Beata Michalska: 09 01 2014 11:31:09)
 Uchwała Nr XXXVIII/297/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie: wyłączenia ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach Środowiskowego Domu Samopomocy, utw
(wprowadzono przez Beata Michalska: 07 11 2013 13:16:00)
 Uchwała Nr XXXVIII/296/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Miasta Pionki zadania z zakresu oświaty, polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych będących m
(wprowadzono przez Beata Michalska: 07 11 2013 13:13:52)
 Uchwała Nr XXXVIII/295/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej
(wprowadzono przez Beata Michalska: 07 11 2013 13:11:51)
 Uchwała Nr XXXVIII/294/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Pionkach p0rzy ul. Zakładowej
(wprowadzono przez Beata Michalska: 07 11 2013 13:10:47)
 Uchwała Nr XXXVIII/293/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
(wprowadzono przez Beata Michalska: 07 11 2013 13:09:35)
 Uchwała Nr XXXVIII/292/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie: określenia wyokośći stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
(wprowadzono przez Beata Michalska: 07 11 2013 13:05:18)
 Uchwała Nr XXXVIII/291/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie: okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
(wprowadzono przez Beata Michalska: 07 11 2013 13:03:53)
 Uchwała Nr XXXVIII/290/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania powierzonego przez
(wprowadzono przez Beata Michalska: 07 11 2013 13:02:45)
 Uchwała Nr XXXVIII/289/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do
(wprowadzono przez Beata Michalska: 07 11 2013 12:56:00)
 Uchwała Nr XXXVIII/288/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Palnu gospodarki niskoemisyjnej
(wprowadzono przez Beata Michalska: 07 11 2013 12:53:55)
 Uchwała Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30.10.2013r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki
(wprowadzono przez Beata Michalska: 07 11 2013 12:49:17)
 Uchwała Nr XXXVII/286/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 18.09.2013r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Komunalizacji
(wprowadzono przez Beata Michalska: 07 11 2013 12:47:01)
 Uchwała Nr XXXVI/285/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 12.09.2013r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025
(wprowadzono przez Beata Michalska: 18 09 2013 13:29:43)
 Uchwała Nr XXXVI/284/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 12.09.2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
(wprowadzono przez Beata Michalska: 18 09 2013 13:28:06)
 Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 12.09.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Pionkach przy ul. P
(wprowadzono przez Beata Michalska: 18 09 2013 13:26:09)
 Uchwała Nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 12.09.2013r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: uchwale
(wprowadzono przez Beata Michalska: 18 09 2013 13:23:30)
 Uchwała Nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 12.09.2013r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
(wprowadzono przez Beata Michalska: 18 09 2013 13:21:13)
 Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 12.09.2013r. w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Pionki"
(wprowadzono przez Beata Michalska: 18 09 2013 13:18:13)
 Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 12.09.2013r. w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Pionki"
(wprowadzono przez Beata Michalska: 18 09 2013 13:07:04)
 Uchwała Nr XXXV/A/278/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 10.09.2013r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025
(wprowadzono przez Beata Michalska: 18 09 2013 09:22:07)
 Uchwała Nr XXXV/277/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2013r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025
(wprowadzono przez Beata Michalska: 04 07 2013 08:22:47)
 Uchwała Nr XXXV/276/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
(wprowadzono przez Beata Michalska: 04 07 2013 08:21:50)
 Uchwała Nr XXXV/275/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2013r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierow
(wprowadzono przez Beata Michalska: 04 07 2013 08:21:00)
 Uchwała Nr XXXV/274/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/222/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie zamiaru połączenia Miejskiej Bibli
(wprowadzono przez Beata Michalska: 04 07 2013 08:16:58)
 Uchwała Nr XXXV/273/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania pn. "3523W Jedlnia-So
(wprowadzono przez Beata Michalska: 04 07 2013 08:15:09)
 Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2013r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki
(wprowadzono przez Beata Michalska: 04 07 2013 08:12:39)
 Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2013r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej
(wprowadzono przez Beata Michalska: 04 07 2013 08:11:22)
 Uchwała Nr XXXV/270/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2013r. w sprawie:wykonywania przez Gminę Miasta Pionki działalności w zakresie telekomunikacji dla realizacji celu publicznego polegającego na
(wprowadzono przez Beata Michalska: 04 07 2013 08:10:03)
 Uchwała Nr XXXV/269/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2013r. w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Nr 2 w Pionkach
(wprowadzono przez Beata Michalska: 04 07 2013 08:07:28)
 Uchwała Nr XXXV/268/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2013r. w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta Pionki z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2012 rok
(wprowadzono przez Beata Michalska: 04 07 2013 08:05:56)
 Uchwała Nr XXXV/267/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25.06.2013r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Miasta Pionki z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego
(wprowadzono przez Beata Michalska: 04 07 2013 08:05:05)
 Uchwała Nr XXXIV/266/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 04.04.2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 04 2013 14:59:14)
 Uchwała Nr XXXIV/265/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 04.04.2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 04 2013 14:57:19)
 Uchwała Nr XXXIV/264/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 04.04.2013r. w sprawie:określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonyc
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 04 2013 14:55:53)
 Uchwała Nr XXXIV/263/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 04.04.2013r. w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Aktywności Lokalnej” w Pionkach oraz nadania jej statutu.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 04 2013 14:54:57)
 Uchwała Nr XXXIV/262/2013 z dnia 04.04.2013r w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Pionki na lata 2013-2017.
(wprowadzono przez Beata Michalska: 23 03 2015 10:03:34)
 Uchwała Nr XXXIV/261/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 04.04.2013r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 04 2013 14:52:51)
 Uchwała Nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 04.04.2013r. w sprawie: Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 04 2013 14:49:37)
 Uchwała Nr XXXIV/259/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 04.04.2013r. w sprawie:określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Pionki w 2013r
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 04 2013 14:43:40)
 Uchwała Nr XXXIV/258/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 04.04.2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pionki
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 04 2013 14:42:25)
 Uchwała Nr XXXIV/257/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 04.04.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Pionki a Gminą Gózd w sprawie powierzenia Gminie Miasta Pionk
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 04 2013 14:41:10)
 Uchwała Nr XXXIV/256/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 04.04.2013r. w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Pionki a Gminą Pionki w sprawie powierzenia Gminie Miasta Pion
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 04 2013 14:39:48)
 Uchwała Nr XXXIII/254/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31.01.2013r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 07 02 2013 11:42:18)
 Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31.01.2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 07 02 2013 11:39:26)
 Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31.01.2013r. w sprawie: rozwiązania Straży Miejskiej w Pionkach
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 07 02 2013 11:36:37)
 Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31.01.2013r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 07 02 2013 11:34:04)
 Uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31.01.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Pionkach przy ul. Różanej
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 07 02 2013 11:31:35)
 Uchwała Nr XXXIII/249/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31.01.2013r. w sprawie: bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących wła
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 07 02 2013 11:28:31)
 Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31.01.2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomo
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 07 02 2013 11:25:55)
 Uchwała Nr XXXIII/247/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31.01.2013r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 07 02 2013 11:22:45)
 Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Miasto Pionki Nr XXXIII/246/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 07 02 2013 11:21:00)
 Uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 04.04.2013r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2013 rok
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 04 2013 14:38:34)
 Uchwała Nr XXXII/245/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28.12.2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasta Pionki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wybor
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 11:55:20)
 Uchwała Nr XXXII/244/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28.12.2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i z
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 11:53:26)
 Uchwała Nr XXXII/243/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28.12.2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomoś
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 11:35:49)
 Uchwała Nr XXXII/242/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28.12.2012r. w sprawie: wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 11:33:18)
 Uchwała Nr XXXII/241/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28.12.2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 11:31:24)
 Uchwała Nr XXXII/240/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28.12.2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 11:21:26)
 Uc hwała Nr XXXII/239/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28.12.2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 11:13:00)
 Uchwała Nr XXXII/238/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28.12.2012r. w sprawie: ustalenia cen urzędowych oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Pionki
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 11:08:56)
 Uchwała Nr XXXI/237/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 05.12.2012r. w sprawie: nadania tytułu " Honorowy Obywatel Miasta Pionki"
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 11:07:00)
 Uchwała Nr XXX/236/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2012r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2025
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 10:38:47)
 Uchwała Nr XXX/235/2012 Rady Miasta Pionki w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 10:34:31)
 Uchwała Nr XXX/234/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2012r. w sprawie: zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na terenie Gminy Miasta Pionki w latach 2013-2
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 10:31:28)
 Uchwała Nr XXX/233/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2012r. w sprawie: przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ar
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 10:28:07)
 Uchwała Nr XXX/232/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2012r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/96/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: opłat za świadczenia usług wykraczających poza real
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 10:13:13)
 Uchwała Nr XXX/230/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2012r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodrowania przestrzennego Miasta Pionki
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 01 2013 11:26:44)
 Uchwała Nr XXX/229/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pionki
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 12 2012 10:39:29)
 Uchwała Nr XXX/231/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2012r zmieniająca uchwałę Nr XV/152/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o char
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 01 2013 10:09:52)
 Uchwała Nr XXX/228/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2012r. w sprawie: określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczyste
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 12 2012 10:31:53)
 Uchwała Nr XXX/227/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 12 2012 09:50:30)
 Uchwała Nr XXX/226/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 12 2012 09:37:37)
 Uchwała Nr XXIX/225/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12.10.2012r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziecmi w wieku do la
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 19 10 2012 13:12:44)
 Uchwała Nr XXIX/224/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12.10.2012r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania powierzonego przez Gmi
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 19 10 2012 13:10:46)
 Uchwała N XXIX/223/2012 Rady Masta Pionki z dnia 12.10.2012r. w sprawie : określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 19 10 2012 13:08:44)
 Uchwała Nr XXIX/222/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12.10.2012r. w sprawie: zamiaru połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach z inną instytucją kultury- Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionka
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 19 10 2012 13:04:26)
 Uchwała Nr XXIX/221/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12.10.2012r. w sprawie: określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Bolesława Prusa w Pionkach, ul.Kochanowskiego 14.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 19 10 2012 13:02:35)
 Uchwała Nr XXIX/220/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12.10.2012r. w sprawie: określenia obwodu Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im.Adama Mickiewicza w Pionkach, ul.Słowackiego 4.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 19 10 2012 13:00:39)
 Uchwała Nr XXIX/219/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12.10.2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 19 10 2012 12:57:29)
 Uchwała Nr XXIX/218/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12.10.2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 19 10 2012 12:55:54)
 Uchwała Nr XXIX/217/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12.10.2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasto Pionki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okrę
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 19 10 2012 11:42:55)
 Uchwała Nr XXVIII/216/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 14.09.2012r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2025
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 24 09 2012 13:21:07)
 Uchwała Nr XXVIII/215/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 14.09.2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 24 09 2012 13:19:38)
 Uchwała Nr XXVIII/214/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 14.09.2012r. w sprawie: określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczy
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 24 09 2012 13:18:52)
 Uchwała Nr XXVIII/213/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 14.09.2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pionki
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 24 09 2012 13:15:46)
 Uchwała Nr XXVIII/212/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 14.09.2012r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pionkach
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 24 09 2012 13:09:24)
 Uchwała Nr XXVII/211/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 21.06.2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 07 2012 08:54:47)
 Uchwała Nr XXVII/210/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 21.06.2012r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2025.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 07 2012 08:53:36)
 Uchwała Nr XXVII/209/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 21.06.2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012r.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 07 2012 08:52:15)
 Uchwała Nr XXVII/208/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 21.06.2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 07 2012 08:51:12)
 Uchwała Nr XXVII/207/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 21.06.2012r. w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta Pionki z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2011rok.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 07 2012 08:50:11)
 Uchwała Nr XXVII/206/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 21.06.2012r.w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Miasta Pionki z wykonanaia budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansoweg
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 07 2012 08:47:42)
 Uchwała Nr XXVI/205/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 10.05.2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012r.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 23 05 2012 13:39:35)
 Uchwała Nr XXVI/204/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 10.05.2012r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 23 05 2012 13:38:04)
 Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 10.05.2012r. w sprawie: uchwalenia Kodeksu etyki radnych Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 23 05 2012 13:35:53)
 Uchwała Nr XXVI/202/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 10.05.2012r. w sprawie: zasad wykorzystywania herbu i barw Gminy Miasto Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 05 2012 12:51:01)
 Uchwała Nr XXVI/201/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 10.05.2012r. w sprawie: zasad używania sztandaru Gminy Miasto Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 05 2012 12:49:45)
 Uchwała Nr XXVI/ 200/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 10.05.2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 05 2012 12:45:28)
 Uchwała Nr XXVI/199/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 10.05.2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoości zwierząt, na terenie miasta Pionki w rok
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 17 05 2012 12:44:24)
 Uchwała Nr XXV/198/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 22.03.2012r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata- 2012-2025.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 16 04 2012 13:05:32)
 Uchwała Nr XXV/197/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 22 .03.2012 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 16 04 2012 13:03:58)
 Uchwała Nr XXV/196/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 22 marca 2012 w sprawie:rozpatrzenia skargi Pani Haliny Osińskiej na działalność Burmistrza Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 16 04 2012 13:02:09)
 Uchwała Nr XXIV/195/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2012r. w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2025.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 03 2012 10:52:25)
 Uchwała Nr XXIV/194/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2012r. w spr .zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 03 2012 10:51:02)
 Uchwała Nr XXIV/193/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2012r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 03 2012 10:49:38)
 Uchwała Nr XXIV/192/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2012r. w sprawie: Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 03 2012 10:48:24)
 Uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/152/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.08.2011r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakte
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 03 2012 10:46:16)
 Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2012r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 03 2012 10:43:27)
 Uchwała Nr XXIV/189/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2012r. w spr. przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2012 rok.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 03 2012 10:40:52)
 Uchwała Nr XXIV/188/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2012r. w spr.przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Pionki na lata 2009-2013.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 03 2012 10:38:48)
 Uchwała Nr XXIII/187/2012 Rady Miasta Pionki z dn.25.01.2012r. w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 10:38:00)
 Uchwała Nr XXIII/186/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 25.01.2012r. w sprawie: zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXI/177/2011 z dnia 15.12.2011r.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 10:36:28)
 Uchwała Nr XXIII/185/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 25.01.2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dn.10.02.2011r. w spr. uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pion
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 10:34:32)
 Uchwała Nr XXIII/184/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 25.01.2012r. w spr. zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 10:32:11)
 Uchwała Nr XXIII/183/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 25.01.2012r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2025.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 10:30:30)
 Uchwała Nr XXIII/182/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 25.01.2012r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 10:27:56)
 Uchwała Nr XXII/181/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.12.2011r. w spr. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 10:25:17)
 Uchwała Nr XXII/180/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.12.2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 10:18:34)
 Uchwała Nr XXII/179/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.12.2011r.w spr.zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 10:15:00)
 Uchwała Nr XXI/178/2011 Rady Miasta Pionki w spr.ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 10:09:03)
 Uchwała Nr XX/177/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 15.12.2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 10:00:47)
 Uchwała Nr XXI/176/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 15.12.2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 09:47:42)
 Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Miasto Pionki Nr XXI/175/2011 z dnia 15 grudnia 2011rok.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 09:33:08)
 Uchwała Nr XX/174/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2011r. zmieniająca uchwałę Nr LV/285/2008 z dnia 25.09.2008r. w sprawie wyrażenia zgody , na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego, zawarc
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 09:26:33)
 Uchwała Nr XX/173/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2011r. w spr. wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 09:20:26)
 Uchwała nr XX/172/2011 w sprawie okreslienia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 15 02 2012 08:00:41)
 Uchwała Nr XX/171/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2011r, w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 14 02 2012 09:31:03)
 Uchwała Nr XX/170/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 13 12 2011 11:37:34)
 Uchwała Nr XX/169/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2011r. w sprawie: nabycia własnosci nieruchomości w drodze komunalizacji.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 13 12 2011 11:35:27)
 Uchwała Nr XX/168/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2011. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/88/2011 z dnia 24 marca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagos
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 13 12 2011 11:33:56)
 Uchwała Nr XX/167/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 13 12 2011 11:27:53)
 Uchwała Nr XX/166/2011 Rady Miasta Pionkii z dnia 30.11.2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 12 2011 15:12:30)
 Uchwała Nr XX/165/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/155/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.09.2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki za
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 12 2011 15:07:10)
 Uchwała Nr XX/164/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2011r. zmieniająca uchwałę Nr XV/164/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.09.2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zad
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 12 2011 15:03:34)
 Uchwała Nr XX/163/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2011r. w sprawie: przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w ar
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 12 2011 14:53:07)
 Uchwała Nr XIX /162/ 2011 Rady Miasta Pionki z dnia 15.11.2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 12 2011 14:50:11)
 Uchwała Nr XVIII /161/ 2011 w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Pionki".
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 12 2011 14:32:31)
 Uchwała Nr XVII/160/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 21 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 12 2011 14:29:09)
 Uchwała Nr XVII /159 /2011 Rady Miasta Pionki z dnia 21 października 2011r.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 12 2011 14:26:40)
 Uchwała Nr XVI/158/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.09.2011r w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 10 2011 14:19:20)
 Uchwała Nr XVI/ 157/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.09.2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 10 2011 14:17:34)
 Uchwała Nr XVI/156/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.09.2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego części działki Nr 156/2 położonej we wsi Adolfin gmina Pi
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 10 2011 14:16:01)
 Uchwała Nr XVI/155/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.09.2011r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 10 2011 14:13:12)
 Uchwała Nr XVI/154/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.09.2011r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania powierzonego przez Gmin
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 10 2011 14:11:02)
 Uchwała Nr XVI/153/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30.09.2011r. w sprawie:wyboru ławników na kadencję 2010-2013.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 10 2011 14:09:11)
 Uchwała Nr XV /152 / 2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.08.2011r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 09 2011 12:16:04)
 Uchwała Nr XV /151/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.08.2011r. w sprawie:zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 09 2011 12:14:05)
 Uchwała Nr XV /150/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.08.2011r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 09 2011 12:10:56)
 Uchwała Nr XV/149/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.08.2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzecz
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 09 2011 12:09:10)
 Uchwała XV/ 148 /2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.08.2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 09 2011 11:45:44)
 Uchwała Nr XV / 147 /2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.08.2011r. w sprawie: nabycia własności nieruchomości w drodze komunalizacji
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 09 2011 11:38:46)
 Uchwała Nr XV/146/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.08.2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 09 2011 11:15:54)
 Uchwała Nr XV/145/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.08.2011r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasta Pionki na lata 20
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 09 2011 11:12:41)
 Uchwała Nr XV/144/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.08.2011r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 09 2011 11:09:04)
 Uchwała Nr XV/143/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.08.2011r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Anny Lisowskiej na Burmistrza Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 09 2011 11:07:19)
 Uchwała Nr XV/142/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.08.2011r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Iwony Deręgowskiej-Celuch na Burmistrza Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 09 2011 13:41:32)
 Uchwała Nr XIV / 141 / 2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22.07.2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 09 2011 14:19:03)
 Uchwała Nr XIV / 140 /2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22.07.2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 09 2011 14:16:45)
 Uchwała Nr XIII/139/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22.06.2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie w poczet członków Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 01 07 2011 12:19:45)
 Uchwała Nr XIII/138/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22.06.2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowego deficytu.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 01 07 2011 12:16:59)
 Uchwała Nr XIII/137/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22.06.2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansiwej na lata 2011-2020.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 01 07 2011 12:14:22)
 Uchwała Nr XIII/136/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 01 07 2011 12:11:58)
 Uchwała Nr XIII/135/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22.06.2011r. w spr. zmian w uchwale budżetowej na rok 2011r.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 01 07 2011 12:09:53)
 Uchwała Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22.06.2011r. w sprawie:zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 01 07 2011 11:45:01)
 Uchwała Nr XIII/133/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22.06.2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy oznaczonej na mapie ewidencyjnej nr 846/13/ i Nr 846/15 w Pionkach.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 01 07 2011 11:43:58)
 Uchwała Nr XIII/132/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22.06.2011r. wsprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pionki z tytułu wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 01 07 2011 11:39:25)
 Uchwała Nr XIII/131/2011 Rady Miasta Pionki w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Miasta Pionki z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 01 07 2011 11:37:52)
 Uchwała Nr XII/130/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2011r.w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 06 2011 13:52:09)
 Uchwała Nr XII/129/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2011r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 06 2011 13:50:10)
 Uchwała Nr XII/128/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2011r. w sprawie: uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 06 2011 13:49:06)
 Uchwała Nr XII/127/2011 Rady Miasta Pionk i z dnia 31.05.2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 06 2011 13:45:36)
 Uchwała Nr XII/126/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2011r. w sprawie:zmian w uchwale budżetowej na rok 2011r.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 06 2011 13:40:53)
 Uchwała Nr XII/125/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2011r .w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 06 2011 13:37:36)
 Uchwała Nr XII/124/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 06 2011 13:36:00)
 Uchwała Nr XII/123/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2011r. w sprawie: powołania Zespołu d.s zaopatrznia kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 06 2011 13:34:18)
 Uchwała Nr XII/122/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2011r. w sprawie: określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 06 2011 13:32:40)
 Uchwała Nr XI/121/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 26.05.2011r. w sprawie: nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Pionki".
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 20 06 2011 13:30:11)
 Uchwała Nr X/120/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28.04.2011r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkole
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 05 2011 09:25:17)
 Uchwała Nr X/119/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28.04.2011r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 05 2011 09:22:34)
 Uchwałą Nr X/118/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28.04.2011r. w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki graficznej w załączniku nr 1 do uchwały Nr XIII/153/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.10.2003r.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 05 2011 09:20:39)
 Uchwała Nr X/117/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28.04.2011r. w sprawie: Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 12 05 2011 09:18:39)
 Uchwała Nr X/116/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28.04.2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pi
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 10:40:57)
 Uchwała Nr X/115/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28.04.2011 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 10:24:47)
 Uchwała Nr X/114/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28.04.2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 10:23:22)
 Uchwała Nr X/113/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28.04.2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 10:22:09)
 Uchwała Nr IX/112/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Komunalizacji.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 10:06:46)
 Uchwała Nr VIII/111/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie:odwołania Przewodniczącej Komisji Zdrowia,Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 10:04:03)
 Uchwała Nr VIII/110/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 10:02:33)
 Uchwała Nr VIII/109/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 10:01:10)
 Uchwała Nr VIII/108/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 10:00:07)
 Uchwała Nr VIII/107/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury,Oświaty,Sportu i Turystyki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 09:58:33)
 Uchwała nr VIII/106/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Komunalizacji.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 09:57:09)
 Uchwała Nr VIII/105/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie:odwołania Przewodniczącej Komisji Budżetowej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 09:55:53)
 Uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: powłania Komisji Zdrowia,Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 09:54:44)
 Uchwała Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 09:51:17)
 Uchwała Nr VIII/102/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 09:50:13)
 Uchwała Nr VIII/101/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 09:49:06)
 Uchwała Nr VIII/100/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 09:45:08)
 Uchwała Nr VIII/99/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji Infrastruktury i Komunalizacji.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 10 05 2011 09:43:36)
 Uchwała Nr VIII/98/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie:powołania Komisji Budżetowej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 14:45:56)
 Uchwała Nr VIII/97/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: ustalenia liczby komisji problemowych Rady Miasta Pionki, do których radny powinien należeć oraz ustalenia wysokości miesięczn
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 13:24:15)
 Uchwała Nr VIII/96/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31.03.2011r. w sprawie: opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i odd
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 13:02:35)
 Uchwała Nr VII/95/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011r. w sprawie: powołania Skarbnika Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 12:58:03)
 Uchwała Nr VII/94/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011r. w sprawie :odwołania Skarbnika Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 12:50:36)
 Uchwała Nr VII/93/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.20011 r w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 12:40:01)
 Uchwała Nr VII/92/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/78/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIX/450/2009 Rady Miasta P
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 12:35:57)
 Uchwała Nr VII/91 /2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011r. w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 12:27:26)
 Uchwała Nr VII/90/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 12:26:16)
 Uchwała Nr VII/89/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011r. w sprawie: powołania Kapituły tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Pionki" oraz "Zasłużony dla Miasta Pionki".
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 12:25:03)
 Uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 12:23:23)
 Uchwała Nr VII/87/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011r. w sprawie" ustalenia cen urzędowych oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 12:21:31)
 Uchwała Nr VII/86/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011r. w sprawie: nadania satutu zakładowi budżetowemu Miejski Zakład Usług Komunalnych w Pionkach.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 12:16:47)
 Uchwała Nr VII/85/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011 r.w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Pionki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 12:13:57)
 Uchwała N VII/84/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 09:24:09)
 Uchwała Nr VII/83/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 09:21:33)
 Uchwała Nr VII/82/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2011rok.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 09:20:20)
 Uchwała Nr VII/81/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24.03.2011r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 09:18:35)
 Uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Kultury,Oświaty,Sportu i Turystyki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 08:53:24)
 Uchwała Nr VI/79/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 09 05 2011 08:41:17)
 Uchwała Nr VI/78/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XCIX/450/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie likidacji jednostki budżetowej pod nazwą "
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 15:23:15)
 Uchwała Nr VI/77/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 15:20:12)
 Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: wyrażenia gotowości zapewnienia w budżecie Gminy Miasta Pionki na lata 2010-2014 środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 15:15:40)
 Uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. zmieniająca uchwałę Nr CII/465/2010 Rady Miasta Pionki w sprawie: zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 15:01:06)
 Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gmi
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 14:56:40)
 Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie:określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświa
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 14:54:44)
 Uchwała Nr VI/72/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 14:21:20)
 Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie:szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny,przypadają
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 14:07:21)
 Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:40:16)
 Uchwała Nr VI/69/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:38:52)
 Uchwała Nr VI/68/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:37:32)
 Uchwała Nr VI/67/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:36:19)
 Uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miasta Pionkiz dnia 10.02.2011r. w sprawie: zmiany składu Komisji Zdrowia,Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:35:11)
 Uchwała Nr VI/65/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: zmiany składu Komisji Rewizyjnej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:33:10)
 Uchwała Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:32:04)
 Uchwała Nr VI/63/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części miasta Pionki pomiędzy ulicami Party
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:30:35)
 Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części miasta Pionk
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:27:57)
 Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centralnej części miasta Pionki pomiędzy ulicą Kozien
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:20:22)
 Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011r. w sprawie: stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centralnej części miasta pomię
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:14:53)
 Uchwała Nr V/59/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 25.01.2011r. w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:07:30)
 Uchwała Nr V/58/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 25.01.2011r. w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:05:15)
 Uchwała Nr V/57/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 25.01.2011r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:03:46)
 Uchwała Nr V/56/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 25.01.2011r. w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 06 05 2011 09:01:51)
 Uchwała Nr IV/ 55/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 31.12.2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Miasta Pionki prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiąc
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 05 2011 14:10:56)
 Uchwała Nr III/54/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 .12.2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 05 2011 14:07:52)
 Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Miasto Pionki Nr III/53/2010 z dnia 29 12.2010.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 05 2011 14:06:44)
 Uchwała Nr III/ 52/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29.12.2010r. w sprawie: zajęcia stanowiska odnosnie projektu pod nazwą "Organizacja Systemu Ratownictwa Medycznego w województwie mazowieckim w latach
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 05 2011 13:45:06)
 Uchwała Nr III/51/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29.12.2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 05 2011 13:40:20)
 Uchwała Nr III/50/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29.12.2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 05 2011 13:36:01)
 Uchwała Nr III/49/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29.12.2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 05 2011 13:34:51)
 Uchwała Nr III/48/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29.12.2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 05 2011 13:33:42)
 Uchwała Nr III/47/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29.12.2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 05 05 2011 13:31:43)
 Uchwała Nr III/46/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29.12.2010r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów mienia podlegającego komunalizacji.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 14:54:40)
 Uchwała Nr III/45/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29.12.2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Pionki Nr LIII/264/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzec
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 14:52:59)
 Uchwała Nr III/44/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29.12.2010r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pt. " Pionki-warsztaty edukacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych".
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 14:49:49)
 Uchwała Nr III/43/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29.12.2010r. w sprawie: powołania Przewodniczącej Komisji Budżetowej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 14:48:01)
 Uchwała Nr III/42/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29.12.2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr I/10/2010 z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Budżetowej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 14:46:16)
 Uchwała Nr II/41/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie:wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 14:44:35)
 Uchwała Nr II/40/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: ustalenia liczby komisji problemowych Rady Miasta Pionki, do których radny powinien należeć oraz ustalenia wysokości miesięcznej
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 14:42:50)
 Uchwała Nr II/39/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r.w sprawie: zmiany składu Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:58:35)
 Uchwała Nr II/38/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:56:28)
 Uchwała Nr II/37/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:51:52)
 Uchwała Nr II/36/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:50:43)
 Uchwała Nr II/35/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:49:31)
 Uchwała N II/34/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010 w sprawie: zmiany składu Koisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:48:10)
 Uchwała Nr II/33/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:46:51)
 Uchwała Nr II/32/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:45:35)
 Uchwała Nr II/31/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:44:31)
 Uchwała Nr II/30/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:43:11)
 Uchwała Nr II/29/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Zdrowia,Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:42:06)
 Uchwała Nr II/28/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany uchwały Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:40:53)
 Uchwała Nr II/27/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 04 05 2011 11:37:47)
 Uchwała Nr II/26/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 15:22:42)
 Uchwała Nr II/25/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 15:21:09)
 Uchwała Nr II/24/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 15:19:53)
 Uchwała Nr II/23/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Kultury, Oświaty , Sportu i Turystyki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 15:18:51)
 Uchwała Nr II/22/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Rewizyjnej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 15:17:41)
 Uchwała Nr II/21/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Rewizyjnej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 15:16:27)
 Uchwała Nr II/20/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Rewizyjnej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 15:15:22)
 Uchwała Nr II/19/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Infrastruktury i Komunalizacji.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 15:13:37)
 Uchwała Nr II/18/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14.12.2010r. w sprawie: zmiany składu Komisji Rewizyjnej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 15:12:39)
 Uchwała Nr II/17/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji Budżetowej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 15:11:37)
 Uchwała Nr I/16/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 14:05:59)
 Uchwała Nr I/15/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 14:04:16)
 Uchwała Nr I/14/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 14:03:06)
 Uchwała Nr I/13/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 14:01:57)
 Uchwała Nr I/12//2010 Rady Miasta Pionki z dnia 02 grudnia 2010r. wsprawie: powołania Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 14:00:30)
 Uchwała Nr I/11/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Komunalizacji.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 13:58:57)
 Uchwała Nr I/10/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Przewodniczącej Komisji Budżetowej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 13:57:40)
 Uchwała Nr I/9/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 13:56:18)
 Uchwała Nr I/8/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 13:54:57)
 Uchwała Nr I/7/2010 z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji Kultury,Oświaty,Sportu i Turystyki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 13:53:47)
 Uchwała Nr I/6/2010 z dnia 02 grudnia 2010r.w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 13:51:22)
 Uchwała Nr I/5/2010 z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji Infrastruktury i Komunalizacji.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 13:50:04)
 Uchwała Nr I/4/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 13:49:00)
 Uchwała Nr I/3/2010 z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 13:47:42)
 Uchwała Nr I / 1 / 2010 Rady Miasta Pionki z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pionki.
(wprowadzono przez Irmina Kustra: 27 04 2011 13:45:00)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277339