szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Zarządzenia Burmistrza:
Rocznik 2014

 
informacje udostępnił:Dominika Mazur
data udostępnienia: 2014-01-27 10:31:23
ostatnia modyfikacja: Dominika Mazur 2014-01-27 10:31:23 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zarządzenie Burmistrza Miasta Pionki Nr 130/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 02 2015 12:35:05)
 Zarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: kierowania i zarządzania Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Pionkach
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 01 2015 13:14:23)
 Zarządzenie 128/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie: rezygnacji ze sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Lesnej 21 w drodze przetargu nieograniczonego
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 24 12 2014 10:43:07)
 Zarządzenie 127/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej - nabór dyrektor MZUK
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 24 12 2014 10:41:31)
 Zarządzenie 126/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 24 12 2014 10:40:21)
 Zarządzenie 125/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Miasta Pionki w dniach 24 i 31 grudnia 2014 r.
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 24 12 2014 10:38:48)
 Zarządzenie 124/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników UM Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 24 12 2014 10:37:22)
 Zarządzenie 123/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 24 12 2014 10:35:56)
 Zarządzenie 122/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 24 12 2014 10:34:36)
 Zarządzenie Nr 121/2104 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 12 2014 10:36:32)
 Zarządzenie Nr 120/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 12 2014 10:34:57)
 Zarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: nie powoływania Zastępcy Burmistrza Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 12 2014 10:33:18)
 Zarządzenie Nr 118/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 90/2013 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 12 2014 09:15:32)
 Zarządzenie Nr 117/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: kierowania i zarządzania Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Pionkach
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 12 2014 09:11:09)
 Zarządzenie Nr 116/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w przedmiocie zamówienia "Wspólny zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 12 2014 09:08:11)
 Zarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 12 2014 09:00:02)
 Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 12 2014 08:58:13)
 Zarządzenie 113/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia gminnej ewidencji zabytków Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 11 12 2014 12:27:29)
 Zarządzenie 112/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 11 12 2014 12:24:56)
 Zarządzenie 111/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 11 12 2014 12:20:54)
 Zarządzenie 110/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 11 12 2014 12:18:09)
 Zarządzenie 109/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie: konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 11 12 2014 12:15:30)
 Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: przedłożenia RM Pionki oraz RIO projektu uchwały budżetowej na 2015 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na la
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 17 11 2014 14:16:26)
 Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 17 11 2014 14:14:48)
 Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 17 11 2014 14:13:32)
 Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21.10.2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 30 10 2014 08:38:24)
 Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 20.10.2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 30 10 2014 08:36:27)
 Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16.10.2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 30 10 2014 08:35:10)
 Zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 13.10.2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej dz. nr 79/33 o pow. 0,0004 ha, położonej w Pionkach
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 30 10 2014 08:32:54)
 Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 8 października 2014 r. w sprawie: odbioru robót dla projektu "Internet szansą rozwoju mieszańców Gminy Miasta Pionki".
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 14 10 2014 11:19:09)
 Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 07 10 2014 12:04:13)
 Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 07 10 2014 12:00:30)
 Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 03 10 2014 11:41:40)
 Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 25 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wi
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 03 10 2014 11:39:10)
 Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na 2014 r.
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 30 09 2014 12:12:59)
 Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 września 2014 r. w sprawie: określenia zasad sprawdzania osób wnoszących wniosek o wpisanie do rejestru wyborców Gminy Miasta Pionki faktu sta
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 30 09 2014 12:09:49)
 Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Gminy Miasta Pionki z dnia 19 września 2014 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Miasta Pionki na 201
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 30 09 2014 12:06:45)
 Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16.09.2014 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru pomieszczeń w budynku Z-14 położonego w Pionkach przy ul. Zakładowej
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 19 09 2014 13:43:35)
 Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16.09.2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej dz. nr 1905/4 o pow. 0,5352 ha położo
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 19 09 2014 13:41:29)
 Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 15 września 2014 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. organizacyjno - technicznego przygotowania wyborów organów jednostek samorządu terytorialneg
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 09 2014 10:05:06)
 Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Aktualizacji Stategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 09 2014 10:01:49)
 Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 16 09 2014 08:48:53)
 Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 16 09 2014 08:44:55)
 Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 16 09 2014 08:41:19)
 Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 16 09 2014 08:39:20)
 Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 16 09 2014 08:36:32)
 Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 16 09 2014 08:33:12)
 Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad organizacji dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 16 09 2014 08:30:21)
 Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 25.08.2014 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 01 09 2014 09:06:41)
 Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 19 08 2014 11:19:57)
 Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżety Gminy Miasto Pionki, kształtowaniu się wieloletniej prognoz
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 19 08 2014 11:18:37)
 Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia teminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym programem "Wyprawka szkolna"
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 08 2014 13:20:00)
 Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31.07.2014 r. w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu przez dz. nr 1468/351 stanowiącej własność Gminy Miasta Pion
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 04 08 2014 10:09:59)
 Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 01 08 2014 14:01:04)
 Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 01 08 2014 14:00:06)
 Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie: wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 01 08 2014 13:58:43)
 Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 29 07 2014 09:32:12)
 Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie: formy określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych przez podległe jednostki budżetowe
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 24 07 2014 11:27:42)
 Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Jana Kochano
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 24 07 2014 11:23:48)
 Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30.06.2014 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru prac związanych z rozbiórką części budynku Z-62, położonego w Pionkach przy ul. Zakładowej
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 07 07 2014 13:59:05)
 Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczinego prawa użytkowania wieczystego zabudowanej ni
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 07 07 2014 13:56:01)
 Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 07 07 2014 13:50:54)
 Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania komsji do odbioru pomieszczeń w budynku BS - 7a położonego w Pionkach przy ul. Zakładowej
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 04 07 2014 11:02:31)
 Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 06 2014 09:28:57)
 Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2014 r
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 06 2014 09:26:49)
 Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 59/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 06 2014 09:24:50)
 Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia planu kontroli podatkowej na 2014 rok
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 06 2014 09:22:53)
 Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 06 2014 09:20:00)
 Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 06 2014 09:18:33)
 Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 06 2014 09:16:49)
 Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruc
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 06 2014 09:14:30)
 Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 06 2014 09:08:27)
 Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie P
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 06 2014 09:06:03)
 Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miasta Pionki prawa własności dz. nr 76/34 i nr 76/36 przy ul. Nowej, stanowiących drogę
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 13:45:33)
 Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miasta Pionki dz. nr 1535/1 przy ul. Dębowej, zajętej pod drogę
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 13:43:14)
 Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 13:41:11)
 Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 13:39:07)
 Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miasto Pionki za 2013 rok Radzie Miasta
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 13:36:02)
 Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej ni
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 13:33:50)
 Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 13:30:11)
 Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 13:24:45)
 Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 45/2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 13:08:46)
 Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 13:07:25)
 Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarzą
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 12:48:10)
 Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 12:41:38)
 Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 10 06 2014 12:27:28)
 Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: "Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS w UM Pionki"
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 08:16:10)
 Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasto Pionki w zakresie Och
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 08:11:23)
 Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 08:06:43)
 Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 08:05:00)
 Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 08:02:33)
 Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Kultu
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 08:00:46)
 Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wyboru ofert na realizację zadania publicznego dofinansowanego przez Gminę Miasta Pionki w zakresie Wspierania i Upow
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 07:56:59)
 Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2013 r. Radzie Miasta Pionki oraz Regionalnej
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 07:54:27)
 Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: powołania Zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskieg
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 07:52:05)
 Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 07:50:04)
 Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: rekrutacji beneficjentów ostatecznych dla projektu "Intrnet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki"
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 07:47:03)
 Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kirowników i zastępców jednostek budżetowych i zakładów
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 07:44:43)
 Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w UM Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 27 05 2014 07:42:45)
 Zarządzenie nr 28/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2014 w Urzędzie Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:45:05)
 Zarządzenie nr 27/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:43:31)
 Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Pionki dla samorządoweg
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:41:55)
 Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miasta Pionki własności dz. nr 530/3 przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej drogę
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:39:28)
 Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Miasto Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:36:55)
 Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:35:17)
 Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: powołania dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:33:01)
 Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia dokumentów stosowanych przy rekrutacji
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:30:36)
 Zarządzenie nr 20/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:28:55)
 Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:27:35)
 Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:25:46)
 Zarządzenie nr 17/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:23:23)
 Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w Urzędzie Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:21:00)
 Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:18:48)
 Zarządzenie nr 14/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:17:06)
 Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:15:53)
 Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 93/2010
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:13:57)
 Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 29/2010
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:11:57)
 Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 30/2010
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:10:22)
 Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:09:09)
 Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty dla stowarzyszenia Tele - Pion Osiedlowa Telewizja Kablowa w Pionkach
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:07:10)
 Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydaków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 18 03 2014 11:03:55)
 Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 14.01.2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 28 01 2014 10:23:24)
 Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 10.01.2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 28 01 2014 10:19:34)
 Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 7.01.2014 r. w sprawie: określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 28 01 2014 10:16:53)
 Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 2.01.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości położonych w Pionkach na
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 28 01 2014 10:14:18)
 zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta Pionki w sprawie: powołania komisji ds. wyboru ofert na rok 2014
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 28 01 2014 10:08:29)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277339