szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Wybory i referenda:
Informacja Nr 1 /2014 w sprawie terminu i miejsca zgłaszania kandydatów na członków OKW przez komitety wyborcze

 

BK.502.2.8.2014

INFORMACJA Nr 1 / 2014

o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków

obwodowych komisji wyborczych

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Informuję, iż zasady zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2011 r., Nr 30 poz. 345) oraz art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112
z późn. zm.).


W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione prze nich osoby.


Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonuje pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważnienia.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia kopię upoważnienia oraz oryginał do wglądu. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu miasta, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.


Kandydatami zgłoszonymi przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców miasta Pionki.


Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na druku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Termin przekazania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych upływa z dniem 2 maja 2014 r. (piątek)Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Pionki,

Aleja Jana Pawła II 15, pokój nr 28 (I piętro) w godzinach pracy urzędu

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7:00 – 15:00.


Z uwagi na podjęte Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta Pionki

w sprawie ustalenia dnia 2 maja br. dodatkowym dniem wolnym od pracy, informuję, iż w tym dniu pełniony będzie dyżur umożliwiający zgłaszanie kandydatów na członków OKW w pokoju nr 5 (parter) do godz. 15:00.


UWAGA!

Zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem czynności wyborczych:

- dla przewodniczących OKW - 200 zł

- dla zastępców przewodniczących - 180 zł

- dla członków OKW - 160 zł

Urzędnik Wyborczy

(-) Alina Gola

Druk zgłoszenia kandydatów na członków OKW przez kmitety

 

 
informacje wprowadził:Ewa Lewińska
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 22 Kwietnia 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341