szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Wybory i referenda:
Miejsca umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych

 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr. 32/2014

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 21 marca 2014 r.


w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. z 2014 r. poz. 231 )

zarządzam, co następuje:


§ 1


Zapewnia się na terenie Gminy Miasta Pionki miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na słupach i tablicach ogłoszeniowych znajdujących się we wskazanych niżej miejscach:

 1. ul. Aleje Lipowe – ul.Leśna

 2. ul. 15 – Stycznia koło Stacji PKP Pionki Zach.

 3. ul. 15 – Stycznia – ul. Kozienicka

 4. ul. Bohaterów Studzianek – ul. Mikołaja Kopernika

 5. Aleja Jana Pawła II koło Stacji PKP Pionki Zachodnie

 6. Aleja Jana Pawła II – Urząd Miasta Pionki

 7. ul. Kolejowa – Zwoleńska koło Stacji Pionki Główne

 8. ul. Adama Mickiewicza – ul. Leśna

 9. ul. Radomska – ul. Harcerska

 10. ul. Henryka Sienkiewicza – ul. Łączna

 11. ul. Juliusza Słowackiego – ul. Marii Konopnickiej

 12. ul. Zakładowa – ul. Parkowa

 13. ul. Zwoleńska – ul. Wspólna

 14. ul. Zwoleńska – ul.Jana Kochanowskiego – tablica

 15. ul. Aleje Lipowe – park.

§ 2

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.


§ 3

Plakaty i hasła wyborcze nie usunięte przez zobowiązanych pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt zobowiązanych.

§ 4

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Pionki a także zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Pionki w zakładce – wybory i referenda.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Karol Łobodziec
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Marca 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341