szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Wybory i referenda:
Informacja Nr 2 w sprawie miejsca i termu zgłaszania kandydatów na członków OKW spośród pracowników gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych

 

BK.502.2.9.2014

INFORMACJA Nr 2 / 2014

o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków

obwodowych komisji wyborczych

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

spośród pracowników gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych


Informuję, iż zasady zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2011 r., Nr 30 poz. 345) oraz art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112
z późn. zm.).


W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione prze nich osoby oraz jedna osoba wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na druku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji. Powyższy druk obejmuje również zgłoszenia kandydatów chętnych do obsługi informatycznej OKW.Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Pionki,

Aleja Jana Pawła II 15, pokój nr 28 (I piętro) w godzinach pracy urzędu

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7:00 – 15:00

do dnia 28 kwietnia 2014 r. (poniedziałek)UWAGA!

Zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem czynności wyborczych:

- dla przewodniczących OKW - 200 zł

- dla zastępców przewodniczących - 180 zł

- dla członków OKW - 160 zł

Urzędnik Wyborczy

(-) Alina Gola

Druk zgłoszenia pracownika urzędu gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej

 
informacje wprowadził:Ewa Lewińska
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 25 Kwietnia 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 277341