szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Zarządzenia Burmistrza:
Rocznik 2010

Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 7 stycznia 2009 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 281/2009 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 7 stycznia 2009

zarządzenie1.2010.jpg


Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 7 stycznia 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych

zarządzenie2.2010.jpg


Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie: kierowania i zarządzania Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Pionkach oraz zmiany zarządzenia Nr 238/2009 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2009 r.

zarządzenie3.2010.jpg


Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 256/2009 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pionki

zarzadzenie4.2010.pdf 


Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: przyjęcia w drodze darowizny dz. nr 675/II na rzecz Gminy Miasto Pionki

zarządzenie5.2010.jpg


Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy zabudowanej nieruchomości jednolokalowej stanowiącej własność Gminy Miasto Pionki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Pionki Nr 7/2010

Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do protokolarnego przekazania części budynku administracyjnego położonego na działce nr 1468/56 w Pionkach przy ul. Radomskiej 7.

 zarzadzenie8.2010.pdf 

 
Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 2 lutego 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych

 9.pdf 
 
Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 3 lutego 2010 r.w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości położonych w Pionkach

 zarzadzenie10.2010,.jpg 
 
 Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 3 lutego 2010 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2010

 11.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 4 lutego 2010 r.w sprawie: oddania w dzierżawę gruntów

 zarzadzenie12.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie: oddania w dzierżawę gruntów

 zarzadzenie13.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 lutego 2010 r.w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w Pionkach, udzielenia bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Pionki

 14.pdf 

 
Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 lutego 2010 r.w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych w Pionkach przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Pionki

 15.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 lutego 2010 r.w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu lokali biurowych, lokali pod usługi o charakterze publicznym, położonych w Pionkach oraz udzielenia bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali stanowiących własność Gminy Miasta Pionki.

 zarzadzenie16.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 24 lutego 2010 r.w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasto Pionki w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia na terenie Gminy Miasto Pionki

 17.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 24 lutego 2010 r.w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasto Pionki w zakresie Pomocy Społecznej.

 18.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 24 lutego 2010 r.w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasto Pionki w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu w 2010 roku

 19.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 26 lutego 2010 r.w sprawie: unieważnienia Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 11/2010 r z dnia 3 lutego 2010 r.

 20 001.jpg 
 
 
Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Miasta Pionki
 
Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych

 22.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2010 r.w sprawie: oddania w dzierżawę gruntów

 23.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży dz. nr 1905/2 oraz dz. nr 1905/4 i 538/4

 24.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2010 r.w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasto Pionki w zakresie Turystyki

 zarzadzenie25.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2010 r.w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasto Pionki w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

 zarzadzenie26.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2010 r.w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego dofinansowywanego przez Gminę Miasto Pionki w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

 zarzadzenie27.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2010 r.w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w Pionkach, udzielenia bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne koszystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Pionki

 zarzadzenie28.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2010 r.w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych w Pionkach przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Pionki

 zarzadzenieNr29.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 marca 2010 r.w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu lokali biurowych, lokali pod usługi o charakterze publicznym, położonych w Pionkach oraz udzielenia bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali stanowiących własność Gminy Miasto Pionki

 zarzadzenieNr30.2010.pdf 
 
Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 17 marca 2010 r.w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Pionki

 zarzadzenieNr31.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 marca 2010 r.w sprawie: oddania w dzierżawę gruntów

 zarzadzenieNr32.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 marca 2010 r.w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2009 r. Radzie Miasta Pionki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

 zarzadzenieNr33.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 marca 2010 r.w sprawie: oddania w dzierżawę gruntów

 zarzadzenieNr34.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze ds. kontroli i audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Pionki

 zarządzenieNr35.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 36/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 marca 2010 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2010

 zarzadzenieNr36.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 kwietnia 2010 r.w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze refernta w Wydziale Mienia Gminnego w Urzędzie Miasta Pionki

 zarzadzenieNr37.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 kwietnia 2010 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 w Pionkach

 zarzadzenieNr38.2010.pdf 
 

Zarządzenie Nr 39/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2010 r.w sprawie: rozpatrzenia uwag dotyczących projektu "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części miasta Pionki" III wyłożenie
 

Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych

 zarzadzenieNr40.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 41/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2010

 zarzadzenieNr41.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 42/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 4 maja 2010 r.w sprawie: zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Mienia Gminnego w Urzędzie Miasta Pionki powołanej Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 kwietnia 2010 r.

 zarzadzenieNr42.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 4 maja 2010 r.w sprawie: odwołania Pana Stanisława Mazura z pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Pionkach

 zarzadzenieNr43.2010.pdf 

 
Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 4 maja 2010 r.w sprawie: powołania zespołu koordynującego dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 zarzadzenieNr44.2010.pdf 

 
Zarządzenie Nr 45/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 4 maja 2010 r.w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki nr 28/2010 z dnia 01.03.2010 r. wydanego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w Pionkach, udzielenia bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Pionki

 zarzadzenieNr45.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 maja 2010 r.w sprawie: oddania w dzierżawę gruntów

 zarządzenieNr46.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 47/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 maja 2010 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Pionki na 2010 rok

 zarzadzenieNr47.2010.pdf 

 
Zarządzenie Nr 48/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 czerwca 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych

 zarzadzenieNr48.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie: powołania Komisji celem przejęcia budynku "Olimpic"

 zarzadzenieNr49.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

 zarzadzenieNr50.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę

 zarządzenieNr51.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 9 czerwca 2010 r.w sprawie: zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

nbsp;zarzadzenieNr52.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 1 czerwca 2010 r.w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Pionkach

nbsp;zarzadzenieNr53.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16 czerwca 2010 r.w sprawie: nabycia własności nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Pionki z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Augustowskiej

  ZrzadzenieNr54.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 55/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 18 czerwca 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę

 zarzadzenieNr55.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2010 r.w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach

 zarzadzenieNr56.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2010 r.w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach

 zarzadzenieNr57.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 58/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 22 czerwca 2010 r.w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźniej w niektórych jednostkach oragnizacyjnych Gminy Miasto Pionki

 zarzadzenieNr58.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2010 r.w sprawie: nabycia własności nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Pionki z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Augustowskiej

 zarzadzenieNr59.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2010 r.w sprawie: nabycia własności nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Pionki z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Augustowskiej

 zarzadzenieNr60.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 24 czerwca 2010 r

 zarzadzenieNr61.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2010 r.w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: sukcesywna dostawa miału węglowego w ilości 20 000 ton do ciepłowni przy ul. Zakładowej 7 w Pionkach w sezonie grzewczym 2010/2011

 zarzadzenieNr62.2010.pdf 

 
Zarządzenie Nr 62FB/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 czerwca 2010 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2010

 zarzadzenieNr62FB.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 2 lipca 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych

 zarzadzenieNr63.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 2 lipca 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę

 zarzadzenieNr64.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 5 lipca 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę

 zarzadzenieNr65.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 66/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 8 lipca 2010 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

 zarządzenieNr66.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 67/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 8 lipca 2010 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

 zarzadzenieNr67.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 68/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 8 lipca 2010 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

 zarzadzenieNr68-2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 8 lipca 2010 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej

 zarzadzenieNr69.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 70/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 8 lipca 2010 r.w sprawie: powołania Komisji Organizacyjnej

 zarzadzenieNr70.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 9 lipca 2010 r.w sprawie: zmiany zarządzenia nr 58/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Pionki

 zarzadzenieNR71.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 72/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 14 lipca 2010 r.w sprawie: powołania Gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

 zarzadzenieNr72.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 14 lipca 2010 r.w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 zarzadzenieNr73.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 15 lipca 2010 r.w sprawie: zmiany godzin pracy pracowników w Urzędzie Miasta Pionki w związku z upałami

 zarzadzenieNr74.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Miasta Pionki

 
Zarządzenie Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16 lipca 2010 r.w sprawie: przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest gmina Miasto Pionki oraz w Miejskim Zarządzie Oświaty i Sportu

 zarzadzenieNr76.2010.pdf 

 
Zarządzenie Nr 77/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 lipca 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 538/4 położonej w Pionkach przy ul. Zwycięstwa

 zarzadzenie77.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 78/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 26 lipca 2010 r.w sprawie: odwołania Zarządzenia nR 74/2010 Burmistrza Miasta Pionki w sprawie: zmiany godzin pracy pracowników w Urzędzie Miasta Pionki w związku z upałami

 zarzadzenieNr78.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 lipca 2010 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2010

 zarzadzenieNr79.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 04 sierpnia  2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych

 zarzadzenieNr80.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 04 sierpnia 2010 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Pionki
 
 
Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 04 sierpnia 2010 r.w sprawie: rozpatrzenia uwag dotyczących projektu "miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru północnej części miasta Pionki" IV wyłożenie

 
Zarządzenie Nr 83/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 06 sierpnia 2010 r.w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym,będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Pionki

 zarzadzenieNr83.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 84/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 06 sierpnia 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.

 zarzadzenieNr84.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 85/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 sierpnia 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży dz. nr 586/13

 zarzadzenieNr85.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 13 sierpnia 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem.

 zarzadzenieNr86-2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 87/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych

 zarzadzenieNr87.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 13 sierpnia 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę

 zarzadzenieNr88.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 20 sierpnia 2010 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Pionki

 zarzadzenieNr89.2010.zip 
 
 
Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 25 sierpnia 2010 r.w sprawie: przeprowadzenia kontroli w zakresie utrzymywania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Pionki

 zarzadzenie90.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 26 sierpnia 2010 r.w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na 3 wolne stanowiska urzędnicze młodszego referenta  ds. obsługi monitoringu miejskiego w Urzędzie Miasta Pionki

!!1 zarzadzenie91.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 sierpnia 2010 r.w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pionki za I półrocze 2010 r. Radzie Miasta Pionki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

!!1 zarzadzenie92.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 93/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 25 sierpnia 2010 r.w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w Pionkach, udzielenia bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Pionki

 !!1zarzadzenie93.2010.pdf 

 
Zarządzenie Nr 93a/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2010 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2010

 zarzadzenie93a.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 94/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 2 września2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych


Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 2 września 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych
 
 
Zarządzenie Nr 96/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 2 września 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Słowackiego

 zarzadzenie96.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 97/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 2 września 2010 r.w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna"

 zarzadzenie97.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 98/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 15 września 2010 r.w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miasto Pionki na rok 2011

 zarzadzenie98.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 99/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16 września 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych
 
 
Zarządzenie Nr 100/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16 września 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pionkach przy ul. Plac Konstytucji 3 - go Maja 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 1024/13 o pow. 3650 m 2

 zarzadzenie100.2010.jpg 
 
 
Zarządzenie Nr 101/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 września 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych

 zarzadzenie101.2010.jpg 
 
 
Zarządzenie Nr 102/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 21 września 2010 r.w sprawie: zmiany zarządzenia nr 73/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 14 lipca w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 102.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 22 września 2010 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Pionki

 103.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 104/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 28 września 2010 r.w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowania zbycie nieruchomości położonych w Pionkach.

 zarzadzenie104.jpg 
 
 
Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 września 2010 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2010

 105.2010.pdf 
 
 
Zarządzenie Nr 107/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 5 października 2010 r.w sprawie: przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie dochodów budżetu Miasta Pionki z tytułu sprzedaży złomu i drewna

 zarzadzenie107.2010.jpg 

 
Zarządzenie Nr 108/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 5 października 2010 r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pionkach przy ul. Jana Pawła II, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 1579/178 o pow. 241 m 2

 zarzadzenie108.2010.jpg 
 
 
Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 15 października 2010 r.w sprawie: nabycia w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 1694, dz. nr 1695, dz. nr 1701, dz. nr 1703.

!!1 zarzadzenie109.2010.jpg 
 

 
informacje udostępnił:Dominika Mazur
data udostępnienia: 2010-08-28 18:31:37
ostatnia modyfikacja: Dominika Mazur 2010-12-08 13:01:57 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora PSP Nr 2
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 10 2011 12:22:00)
 Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia doraźnej kontroli finansowej w MZOiS
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 10 2011 12:20:20)
 Zarządzenie Nr 86/2011 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników - "Wy
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 10 2011 11:39:28)
 Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie:
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 10 2011 11:17:40)
 Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 12 10 2011 11:13:10)
 zarządzenie 8/2011 w sprawie: wdrożena dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 24 02 2011 14:18:34)
 Zarządzenie nr 126 z dnia 30.11.2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2010
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 12:18:13)
 Zarządzenie nr 125 z dnia 29.11.2010 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż złomu z terenu byłego ZTS Pronit.
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 12:15:16)
 Zarządzenie nr 124 z dnia 25.11.2010 w sprawie: odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na dz. nr 1468/12 i dz. nr 14685/352 położonych przy ul. Spokojnej na rzez PGE Dystrybucja S.A.
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 12:13:07)
 Zarządzenie nr 123 z dnia 25.11.2010 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Pionkach przty ul. Spokojnej oznaczonej w ewidencji gruntów jak
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 12:11:30)
 Zarządzenie nr 122 z dnia 23.11.2010 w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty od miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego dla potrzeb Polskiego Zwiazku Emerytów i Rencistów w Pionkacj przy
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 12:09:28)
 Zarządzenie nr 121 z dnia 23.11.2010 w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty od miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego dla potrzeb Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska w Pi
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 12:06:21)
 Zarządzenie nr 120 z dnia 23.11.2010 w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty od miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego dla potrzeb SPZ ZOZ na prowadzenie Zakładu Opieki Leczniczej w Pion
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 12:02:26)
 Zarządzenie nr 119 z dnia 23.11.2010 w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Pionki
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 12:00:48)
 Zarządzenie nr 118 z dnia 19.11.2010 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 11:59:58)
 Zarządzenie nr 116 z dnia 15.11.2010 w sprawie: przedłożenia Radzie Miasta Pionki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 11:58:54)
 Zarządzenie nr 115 z dnia 08.11.2010 w sprawie: nabycia w drodze komunikacji prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 168/4, dz. nr 181/16, dz. nr 1832/1, dz. nr 1834/
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 11:56:30)
 Zarządzenie nr 114 z dnia 08.11.2010 w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 292/15 o pow. 0,0046ha
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 11:53:42)
 Zarządzenie nr 113 z dnia 05.11.2010 w sprawie: powołania Komisji do dokonania niezbędnych czynności w zakresie przygotowania i przekazania do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezyde
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 11:50:37)
 Zarządzenie nr 112 z dnia 02.11.2010 w sprawie: wskazania osób spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących z urzędu jako członek obowodych komisji wyborc
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 11:47:17)
 Zarządzenie nr 111 z dnia 29.10.2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Pionki na rok 2010
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 11:44:45)
 Zarządzenie nr 110 z dnia 21.10.2010 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 08 12 2010 11:41:22)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277339