szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Uchwały Rady:
SESJA CVII/2010

Zał.Nr 1 do uchwały Nr 481- tabela Nr 1

Zał. Nr 2 do uchwały Nr 481

Uchwała Nr CVII/481/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24.06.2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.  

Zał.Nr 1 do uchwały 482

Zał.Nr 2 do uchwały 482

Uchwała Nr CVII/482/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24.06.2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Zał.Nr 1 do uchwały 483

Zał.Nr 3 do uchwały 483

Uchwała Nr CVII/483/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24.06.2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. 
 
Zał. Nr 1 do uchwały 484

Zał. Nr 2 do uchwały Nr 484

Zał.Nr 3 do uchwały Nr 484

Uchwała Nr CVII/484/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24.06.2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Uchwała Nr CVII/485/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24.06.2010r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fundusuz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Uchwała Nr CVII/486/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24.06.2010r. w sprawie: ustanowienia tytułów: " Honorowy Obywatel Miasta Pionki" oraz "Zasłużony dla Miasta Pionki" , a także przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów.

Uchwała Nr CVII/487/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24.06.2010r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.  
 
Uchwała Nr CVII/488/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24.06.2010r.zmieniająca uchwałę Nr CI/459/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 lutego 2010 r.w sprawie :ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki. 
 
Uchwała Nr CVII/489/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24.06.2010r. w sprawie: utworzenia oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im.Stefana Żeromskiego , ul. 15-go Stycznia 3 w Pionkach. 
 
Uchwała Nr CVII/490/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24.06.2010r. w sprawie :przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania powierzonego przez Gminę Pionki.  
 
Zał.Nr 1 do uchwały Nr 491

Zał. Nr 2 do uchwały Nr 491

Uchwała Nr CVII/491/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 24.06.2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010r.

 
informacje udostępnił:Irmina Kustra
data udostępnienia: 2010-08-28 20:49:36
ostatnia modyfikacja: Irmina Kustra 2010-11-23 12:19:50 »
drukuj wyślij link  

 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277341