szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta:
Akt małżeństwa

1) miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 7

2) miejsce udzielenia informacji:

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 7

3) wymagane dokumenty:

- odpisy skrócone aktu urodzenia i dowody osobiste
osób zawierających małżeństwo,

4) wymagane opłaty:

- podanie 5 zł.

- załącznik 0,50 zł.,

- od sporządzenia aktu małżeństwa 75 zł.(w ramach tej opłaty oraz
opłaty za podanie i załączniki otrzymuje się 3 odpisy aktu małżeństwa),

- od sporządzenia odpisu zupełnego 25 zł.,

- od sporządzenia odpisu skróconego 15 zł.,

- transkrypcja aktu zagranicznego 75 zł.,

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
za granicą 35 zł.

5) podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. Nr 36, poz.180)

6) termin załatwienia:


- na poczekaniu

 
informacje udostępnił:Marek Warchoł
data udostępnienia: 2012-09-09 10:16:16
ostatnia modyfikacja: Marek Warchoł 2012-09-09 10:22:16 »
drukuj wyślij link  

 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277339