szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Rejestr instytucji kultury:
Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Pionki prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu      i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie   z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I.  Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Pionki  prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego w Biurze Kadr Urzędu Miasta Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26 - 670 Pionki
II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8.  Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
9.  Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

III. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 
informacje udostępnił:Dominika Mazur
data udostępnienia: 2014-02-08 08:13:30
ostatnia modyfikacja: Dominika Mazur 2014-02-08 08:13:30 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Księga rejestrowa CKiB
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 22 08 2014 08:35:49)
 Księga rejestrowa Biblioteka
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 22 08 2014 08:34:46)
 Księga rejetrowa MOK
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 22 08 2014 08:33:59)
 Rejestr instytucji kultury
(wprowadzono przez Dominika Mazur: 22 08 2014 08:33:00)
 Zarządzenie nr 3/2014 z 7 stycznia 2014 r.
(wprowadzono przez Karol Łobodziec: 17 02 2014 17:46:19)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277341