szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta:
Zagospodarowanie przestrzenne

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

1/. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Burmistrza Miasta pok. Nr 1

2/. Miejsce udzielania informacji :

Pok. Nr 23 tel. 341-42-41 W godzinach pracy Urzędu

3/. Wymagane dokumenty:

Wniosek + załączniki w zależności od rodzaju załatwianej sprawy

4/. Wymagane opłaty:

Opłaty skarbowe : Podanie 5.0 zł , Załącznik 0.50 zł

Pozostałe zgodnie z ustawa o opłatach skarbowych. Opłata administracyjna za wydanie informacji o terenie 35.0 zł

5/. Podstawa prawna:

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. / Dz.U.Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. / - ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. / Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami /,- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późniejszymi zmianami /. - inne

6/. Termin złożenia:

ZGODNIE Z KPA

Uchwała Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pionki

 
informacje udostępnił:Danuta Zygadło
data udostępnienia: 2012-09-09 10:19:32
ostatnia modyfikacja: Danuta Zygadło 2012-09-09 10:19:32 »
drukuj wyślij link  

 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277339