szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz SIWZ
   
Uchwały Rady:
SESJA CIII/2010

Uchwała Nr CIII/471/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27.04.2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pionki z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2009 rok.

Uchwała Nr CIII/472/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27.04.2010r. w sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Pionki na 2010r.

Zał.Nr 1 do uchwały Nr 473

Zał.Nr 2 do uchwały Nr 473

Zał.Nr 3 do uchwały nr 473

Uchwała Nr CIII/473/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27.04.2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Uchwała Nr CIII/474/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27.04.2010r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fundusuz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zał.Nr 1 do uchwały nr 475

Zał. Nr 2 do uchwały Nr 475

Zał.Nr 3 do uchwały Nr 475

Uchwała Nr CVII/475/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27.04.2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Uchwała Nr CIII/476/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27.04.2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Pionki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w 2010r. i wyborach organów samorządu terytorialnego w 2010r.

Uchwała Nr CIII/477/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 27.04.2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

 
informacje udostępnił:Irmina Kustra
data udostępnienia: 2010-08-28 20:48:51
ostatnia modyfikacja: Irmina Kustra 2010-08-31 22:24:58 »
drukuj wyślij link  

 
. .


 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013BIP - liczba wejść: 277341